31 °C, 3.2 m/s, 36.4 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāValsts darba inspekcija pārbaudīs būvniecības uzņēmumus
Valsts darba inspekcija pārbaudīs būvniecības uzņēmumus
26/05/2016

Valsts darba inspekcija (VDI) jau desmito gadu pēc kārtas īstenos tematisko pārbaudi būvniecības uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, kuras mērķis ir nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita mazināšana. Pārbaude norisināsies visā Latvijā un ilgs līdz pat aktīvās būvniecības sezonas beigām.

VDI rīcībā esošie statistikas dati rāda, ka pēdējo piecu gadu
laikā deviņi nodarbinātie gāja bojā, veicot darbus būvbedrēs,
tranšejās, un vēl deviņi, krītot no liela augstuma, tāpēc, veicot
uzņēmumu pārbaudes, pastiprināta uzmanība tiks pievērsta būvobjektā
esošo sastatņu drošībai, tranšeju nostiprināšanai, darbam augstumā,
nodarbināto nodrošināšanai ar kolektīvajiem un individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem, bīstamu vietu nodrošināšanai ar
aizsargnožogojumiem un citiem darba aizsardzības jautājumiem.
Paralēli tiks pārbaudīta arī Darba likuma prasību ievērošana,
piemēram, rakstveida darba līgumu esamība, faktiskā darba laika
uzskaite.

Konstatējot normatīvo aktu prasību neievērošanu, inspektors
darba devējam var izdot rīkojumu pārkāpumu novēršanai, taču, ja
tiek konstatēti tādi normatīvo aktu pārkāpumi, kuri būtiski apdraud
nodarbināto drošību un veselību, VDI amatpersonas var apturēt
darbus būvobjektā. Par konstatētajiem pārkāpumiem var tikt
piemērots arī naudas sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu.

VDI aicina visus būvniekus būt atbildīgiem un pašiem kritiski
izvērtēt savu būvdarbu drošību, un novērst riskus darbinieku
drošībai un veselībai vēl pirms VDI inspektoru vizītes. Tematiskās
pārbaudes ietvaros VDI sadarbosies ar Būvniecības valsts kontroles
biroju, daļu pārbaužu veicot kopā.

Foto: no JV arhīva