20.6 °C, 2 m/s, 81.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāValsts darba inspekcija sāk būvniecības nozares inspicēšanas kampaņu
Valsts darba inspekcija sāk būvniecības nozares inspicēšanas kampaņu
19/05/2008

Valsts darba inspekcija (VDI) sāk vērienīgu būvniecības nozares inspicēšanas kampaņu, kuras mērķis ir preventīvi apsekot būvlaukumus un izvērtēt būvuzņēmēju faktisko darbību drošas darba vides izveidē.

Valsts darba inspekcija (VDI) sāk vērienīgu būvniecības
nozares inspicēšanas kampaņu, kuras mērķis ir preventīvi apsekot
būvlaukumus un izvērtēt būvuzņēmēju faktisko darbību drošas darba
vides izveidē.

 

«Atšķirībā no pagājuša gada, kad VDI ieguldīja
darbu un līdzekļus, informējot darba devējus par darba likumdošanas
un darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, šogad
VDI neinformēs, uz kuriem būvuzņēmumiem inspektori dosies, jo
pagājušajā gada pieredze liecina, ka ļoti daudzi darba devēji,
nesakārtojot darba vidi, aizbildinās ar vārdiem – mēs cerējām, ka
jūs neatnāksiet,» norāda VDI direktore Rita Elce.

VDI arī šogad pastiprināti kontrolēs darba
aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un piemēros soda
sankcijas. VDI šogad būvniecības nozarē ir reģistrējusi 65 nelaimes
gadījumus, no kuriem 19 ir bijuši ar smagām sekām, bet neviens nav
bijis letāls. Pagājušajā gadā kopumā būvniecības nozarē tika
reģistrēts 251 nelaimes gadījums darbā, 21 darbinieks traumu dēļ
bija gājis bojā, bet 75 gadījumos bija gūtas smagas traumas.

VDI atgādina, ka darbuzņēmējam būs
jānodrošina, lai būvobjektā atrodas tajā nodarbināto saraksts, kurā
norādīts nodarbināto vārds, uzvārds, personas kods vai darba
atļaujas numurs Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem, darba vai
uzņēmuma līguma noslēgšanas datums un numurs, kā arī darbuzņēmēja
nosaukums.

Papildus tam darbuzņēmējam vai galvenajam
būvuzņēmējam būs pienākums sagatavot katra būvobjektā nodarbinātā
apliecību, kurā papildus augstākminētajai informācijai iekļaus arī
strādājošā fotogrāfiju.

Pēc apliecību izgatavošanas tās, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja
apliecību, saņems ikviens attiecīgajā objektā strādājošais.
Nodarbinātajiem būs pienākums glabāt apliecību pieejamā vietā,
nepieciešamības gadījumā to uzrādot kontrolējošo institūciju
pārstāvjiem.

Savukārt grozījumi Būvniecības likumā paredz,
ka būvuzņēmējam par darba izpildi vai pakalpojumu sniegšanu ar
darbinieku jāslēdz rakstveida darba vai uzņēmuma līgums, izņemot
gadījumus, kad darbinieks ir ģimenes loceklis vai radinieks pirmajā
un otrajā radniecības pakāpē.

«Būvniecības inspicēšanas kampaņa sakrīt ar
pieņemtajiem Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumiem, kas
paredz būtisku soda sankciju palielinājumu, tāpēc aicinu darba
devējus ieguldīt naudu savu darbinieku drošībā, nevis maksāt
sodus,» uzsvēra Elce.

Būvniecības inspicēšanas kampaņas laikā VDI
mājaslapas www.vdi.gov.lv apmeklētājiem būs iespēja piedalīties
balsošanas aptaujās, kā arī izteikt savu viedokli par situāciju
būvniecības nozarē. Sabiedrības viedoklis ir ļoti nozīmīgs VDI
tālākai likumdošanas sakārtošanai nelegālās nodarbinātības
samazināšanas jomā.

www.LETA.lv