17.1 °C, 3.2 m/s, 77.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāValsts grib atteikties līdzfinansēt GMI un dzīvokļa pabalstu
Valsts grib atteikties līdzfinansēt GMI un dzīvokļa pabalstu
04/10/2011

Publiski izskanējusi informācija, ka nākamgad pašvaldībām valsts nepiešķirs līdzfinansējumu garantētā iztikas minimuma jeb GMI un dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai. «Tas nozīmē, ka esošie līdzekļi samazināsies par pusmiljonu,» skaidro Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne, norādot, ka pašvaldība meklēs iespējamos risinājumus, lai palīdzību tomēr varētu saņemt pēc iespējas plašāks klientu loks.

Ilze Knusle-Jankevica

Publiski izskanējusi informācija, ka nākamgad pašvaldībām
valsts nepiešķirs līdzfinansējumu garantētā iztikas minimuma jeb
GMI un dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai. «Tas nozīmē, ka esošie
līdzekļi samazināsies par pusmiljonu,» skaidro Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne, norādot, ka pašvaldība meklēs
iespējamos risinājumus, lai palīdzību tomēr varētu saņemt pēc
iespējas plašāks klientu loks.

Šobrīd valstī noteiktais GMI apmērs ir 40 lati pieaugušam cilvēkam
un 45 lati – nepilngadīgam. Līdz šim valsts tam arī nodrošināja
līdzfinansējumu – šogad tas bija 50 procentu apmērā –, bet nu jau
publiski izskanējusi informācija, ka turpmāk pašvaldībām galā būs
jātiek pašām. Uz pašvaldību pleciem pilnībā būs arī dzīvokļa
pabalsts, kuru valsts līdz šim līdzfinansēja 20 procentu apmērā.
«Principā tas nozīmē, ka samazināsies personu skaits, kas šos
pabalstus saņems,» rezumē R.Stūrāne, piebilstot, ka līdz 1.
novembrim Sociālo lietu pārvaldei pašvaldībā jāiesniedz aprēķins un
iespējamie risinājumi, ņemot vērā finanšu resursu samazinājumu.
«Mums būs jādomā, ko varēsim nodrošināt, kuriem pabalsta veidiem
jāmaina apmērs un noteikumi,» tā Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja.

Šogad GMI piešķirts 1034 ģimenēm jeb 2324 personām, un izmaksātā
summa ir 347 735 lati. Dzīvokļa pabalsts piešķirts 3932
ģimenēm par kopējo summu 492 770 lati.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz – lai
saņemtu GMI pabalstu, personai darbspējas vecumā jāreģistrējas
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un jāsaņem bezdarbnieka
statuss. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums nosaka, ka
tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās NVA ir personai,
kura nestrādā un nav pašnodarbinātais, meklē darbu, ir vecumā no 15
gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam
vecumam, neiegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai
profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu,
neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, nav pilnā valsts apgādībā.

Jāpiebilst, ka šobrīd ir sagatavoti, bet vēl nav pieņemti šī
likuma grozījumi, kas paredz: bezdarbnieka statusu nevarēs iegūt
personas, kas iegūst izglītību klātienē pamatizglītības vai vidējās
izglītības iestādē, izņemot vakara (maiņu) skolu. R.Stūrāne gan
uzskata, ka izmaiņas likumā būtiski nemainīs pabalsta saņēmēju
loku.