25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāValsts kontrole: Pirmsskolas izglītība Latvijā ir atstāta novārtā
Valsts kontrole: Pirmsskolas izglītība Latvijā ir atstāta novārtā
23/05/2008

Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir atbildīga par vienotas valsts politikas un attīstības stratēģijas pirmsskolas izglītībā izstrādi un īstenošanu, tā nav nodrošinājusi pirmsskolas izglītības sistēmas organizāciju un darbību tā, lai noteiktos mērķus sasniegtu plānotajā apjomā un kvalitātē, uzsver Valsts kontrole.


Lai gan Izglītības un zinātnes
ministrija (IZM) ir atbildīga par vienotas valsts politikas un
attīstības stratēģijas pirmsskolas izglītībā izstrādi un
īstenošanu, tā nav nodrošinājusi pirmsskolas izglītības sistēmas
organizāciju un darbību tā, lai noteiktos mērķus sasniegtu
plānotajā apjomā un kvalitātē, uzsver Valsts kontrole.

Revīzijā konstatēts, ka IZM kā vadošā valsts
pārvaldes iestāde izglītības nozarē nenodrošina pirmsskolas
izglītības sistēmas darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pastāv risks, ka netiek realizēti pirmsskolas
izglītības uzdevumi – netiek panākta apmācāmā garīgā, fiziskā un
sociālā attīstība un individualitātes veidošana, iniciatīvas,
zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstība, psiholoģiskā
sagatavošana pamatizglītības ieguves uzsākšanai un valsts valodas
lietošanas pamatiemaņu apguve.

Līdz ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm
2007. – 2013. gadam netika izstrādāts rīcības plāns pirmsskolas
izglītībai noteikto uzdevumu izpildei. Plāns apstiprināts tikai
2007. gada novembra beigās, turklāt tajā nav paredzēti noteikto
uzdevumu izpildes termiņi.

Valsts kontrole revīzijā atklājusi, ka IZM ne
tikai nav izveidojusi Valsts pirmsskolas izglītības centru, bet arī
nav noteikusi IZM struktūrvienību, kurai jāpilda Valsts pirmskolas
izglītības centram paredzētās funkcijas.

Pretēji Izglītības likumā un Vispārējās
izglītības likumā paredzētajam pedagogu darba samaksa valsts vai
pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībai tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem, uz 2006.
gada 1. septembri tādā veidā tika finansēti tikai 75% no piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksas,
savukārt uz pērnā gada 1. septembri – 76%.

Pēc veiktās likumības revīzijas VK
izstrādājusi 16 ieteikumus, kurus IZM apņēmusies ieviest laikā līdz
nākamā gada beigām.

Revīzija veikta par laika posmu no 2006. gada
1. janvāra līdz 2007. gada 30. septembrim.

 

www.leta.lv