22.4 °C, 4.9 m/s, 51.1 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāValsts parāds šogad pieaudzis par Ls 461,8 miljoniem
Valsts parāds šogad pieaudzis par Ls 461,8 miljoniem
02/04/2012

Valsts parāds šā gada februāra beigās nominālvērtībā bija 5,678 miljardi latu un kopš gada sākuma tas palielinājies par 461,8 miljoniem latu, liecina jaunākais Finanšu ministrijas Makroekonomikas un budžeta apskats.

Valsts parāds šā gada februāra beigās nominālvērtībā
bija 5,678 miljardi latu un kopš gada sākuma tas palielinājies par
461,8 miljoniem latu, liecina jaunākais Finanšu ministrijas
Makroekonomikas un budžeta apskats.

Valsts ārējais parāds 2012. gada februāra beigās bija 4,978
miljardi latu jeb 87,7% no kopējā valsts parāda, bet iekšējais
parāds veidoja 699,5 miljonus latu jeb 12,3% no kopējā valsts
parāda.

Valsts ārējais parāds pieaudzis par 480,2 miljoniem latu, ko
galvenokārt ietekmēja vidēja termiņa parāda vērtspapīru pieaugums.
14. februārī Latvija emitēja piecu gadu obligācijas viena miljarda
ASV dolāru jeb 523 miljonu latu apmērā ar fiksēto procentu likmi
5,25% gadā.

Iekšējais parāds kopš gada sākuma samazinājies par 18,4
miljoniem latu, ko ietekmēja izmaiņas īstermiņa un vidēja termiņa
latu parāda vērtspapīru apjomā.

Pašvaldību aizņēmumi februāra beigās samazinājās par 27,3
miljoniem latu un nominālvērtībā bija 535,4 miljoni latu, ko
ietekmēja aizņēmumu no valsts budžeta samazināšanās par 22,8
miljoniem latu un aizņēmumu ārpus Valsts kases apjomu samazināšanās
par 4,5 miljoniem latu.

Šā gada februārī Valsts kases rīkotajās valsts iekšējā aizņēmuma
vērtspapīru izsolēs pārdotas 12 mēnešu parādzīmes par kopējo summu
30,9 miljoni latu ar vidējo svērto peļņas likmi 1,7% apmērā.
Investoru pieprasījuma apjoms februārī 3,9 reizes pārsniedza
piedāvāto vērtspapīru apjomu.

Valsts kase februārī arī pārdeva valsts iekšējā aizņēmuma
obligācijas par desmit miljoniem latu, nosakot vidējo svērto likmi
piecu gadu obligācijām 4,3% apmērā. Kopējais investoru pieprasījums
pēc šī termiņa obligācijām sasniedza 42,3 miljonus latu.

Pēc februāra izsolēm valsts vērtspapīru apjoms apgrozībā kopā
veido 738 miljonus latu, kas salīdzinājumā ar 2011. gada februāra
datiem ir par 44,3 miljoniem latu mazāk.

Apgrozībā esošo valsts vērtspapīru apjomu 2012. gada februārī
veidoja īstermiņa parādzīmes par kopējo summu 231,7 miljoni latu
jeb 31,4% apmērā, vidējā termiņa obligācijas – 239 miljonus latu,
jeb 32,4% un ilgtermiņa obligācijas – 267,4 miljonus latu jeb
36,2%. Salīdzinot ar 2011. gada februāra vērstpapīru portfeļa
struktūru, šā gada februārī īstermiņa vērtspapīru īpatsvars
samazinājās, savukārt vidējā termiņa un ilgtermiņa obligāciju
īpatsvars palielinājās.

LETA