20.4 °C, 1.5 m/s, 96.2 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaValsts «restartēs» biznesa inkubatorus
Valsts «restartēs» biznesa inkubatorus
19/07/2016

Bezpilota lidmašīnas «AirDog», bērnu biezenis «Rūdolfs», veselīgais muslis «Graci», kosmētika «Kivvi», zīmola «Kukuu» mēbeles, spēle «Brīnumzeme» platformā draugiem.lv, augļu kubi, tējas «TOK-TOK-TEA» – šie ir tikai daži no produktiem, kas tapuši Jelgavas biznesa inkubatora uzņēmumos. Beidzot valstiskā līmenī ir pieņemts lēmums finansiāli atbalstīt biznesa inkubatoru izveidi, un plānots, ka jau rudenī Jelgavā darbu sāks jauns biznesa inkubators.

Iepriekšējā plānošanas periodā ar Eiropas Savienības fondu
atbalstu Jelgavā biznesa inkubatora darbību nodrošināja
pilnsabiedrība «JIC biznesa inkubators», un daudzi inkubatora
uzņēmumu radītie produkti joprojām ir Latvijas tirgū. Kad 2014.
gadā beidzās programmas finansējums, beidzās arī inkubatora
darbība. Valdībai izdevās atrast finansējumu nelielam programmas
turpinājumam – no 2015. gada jūnija Jelgavā, Zemgales Darījumu
centrā, darbojās Zemgales Apvienotais biznesa inkubators, ko
pārvaldīja SIA «Energo consult». «Beidzoties finansējumam, arī šī
biznesa inkubatora darbība Jelgavā tika pārtraukta. Bez valsts vai
Eiropas naudas nodrošināt inkubatora pakalpojumus fiziski nav
iespējams. Savukārt seši septiņi mēneši ir pārāk īss laiks, lai
varētu pateikt, cik dzīvotspējīgi būs inkubatora uzņēmumi. Šajā
laikā paguvām izdarīt atsevišķas lietas, bet analīzi par to, cik un
kuri uzņēmumi joprojām darbojas, veikuši neesam,» stāsta Zemgales
Apvienotā biznesa inkubatora izpilddirektors Matīss Krēsliņš.

Finansējums būs septiņiem gadiem

Lai atbalstītu jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu
komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, Latvijā tiks
atjaunoti biznesa inkubatori, šim mērķim atvēlot 32,8 miljonus eiro
no ES struktūrfondiem. 25,7 miljoni paredzēti tieši biznesa
inkubatoru izveidei un darbībai reģionos, informē Ekonomikas
ministrija.

Piešķirtais finansējums paredzēts biznesa inkubatoru darbības
nodrošināšanai līdz 2023. gada 31. decembrim, un šajā plānošanas
periodā tiks mainīts līdzšinējais inkubatoru modelis. Lai šis
pakalpojums būtu pieejams visā Latvijā un tā kvalitāte
izlīdzinātos, inkubācijas pakalpojumu pieejamību reģionos
nodrošinās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), kam
līdz 1. augustam jāiesniedz projekts finansējuma saņemšanai
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Lai gan aģentūrai dokumenti
jāizskata divu mēnešu laikā un pozitīva lēmuma gadījumā Jelgavā
biznesa inkubators sāks darbu ne agrāk kā oktobrī, priekšdarbi jau
ir veikti.

Atradīsies jau zināmā vietā

Lai netiktu kavēta biznesa inkubatora izveide, LIAA jau veikusi
sarunas ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, gan pārrunājot inkubatora
darbības modeli, gan vienojoties par tā atrašanās telpām. «Jaunais
biznesa inkubators atradīsies Peldu ielā 7,» stāsta LIAA Biznesa
inkubatoru departamenta Reģionālo pilsētu nodaļas vadītāja Laura
Očagova, norādot, ka Jelgavas biznesa inkubatora pamatdarbības zona
ir pilsēta un Jelgavas, Ozolnieku, Auces, Dobeles, Tērvetes novads.
Jāpiebilst, ka Peldu ielā 7 biznesa inkubators atradies arī agrāk –
kad tā operators bija «JIC biznesa inkubators».

Viens no biznesa inkubatora piedāvātajiem pakalpojumiem ir telpu
nodrošinājums (aprīkotu vai neaprīkotu darbavietu noma).
«Pamatpakalpojums, ko piedāvāsim bez maksas, ir tā saucamais
atvērtais ofiss jeb aprīkota darbavieta, lai, noslēdzot līgumu ar
inkubatoru, uzņēmumam uzreiz nerastos materiālas saistības. Kopumā
jaunā biznesa inkubatora koncepcija ar to atšķiras no iepriekšējām,
ka neturēsim tukšas lielas platības un negaidīsim, kad kādam tās
ievajadzēsies – inkubatoru vajadzībām izmantosim tik plašas telpas,
cik konkrētā brīdī būs nepieciešams. Esam paredzējuši
līdzfinansējumu līdz 50 procentiem biroja un ražošanas telpu nomai
vietā, kas ir ērta uzņēmējam. Piemēram, ja uzņēmējam jau ir ražotne
citā Jelgavas galā, tam nebūs tā jāpārceļ uz Peldu ielu – atbalstu
telpu nomai tas varēs saņemt tāpat,» piebilst L.Očagova.

Meklē vadītāju

Tāpat procesā ir Jelgavas biznesa inkubatora vadītāja meklēšana
– pagājušajā ceturtdienā noslēdzās pretendentu pieteikumu
iesniegšana. Pēc saņemto pieteikumu izskatīšanas tiks organizēta
tālākā atlase, un LIAA prognozē, ka biznesa inkubatora vadītājs
varētu būt zināms rudenī.

Vadītājs tiek meklēts uz noteiktu laiku – līdz 2023. gada
31. decembrim. Viņa galvenie pienākumi būs inkubatora vadība
un komersantu konsultēšana par inkubatora un citiem LIAA
sniegtajiem pakalpojumiem. Kā norāda LIAA Biznesa inkubatoru
departamenta Reģionālo pilsētu nodaļas vadītāja, jaunā biznesa
inkubatora pievienotā vērtība būs tā, ka tajā interesenti varēs
saņemt informāciju arī par LIAA aktualitātēm, piemēram, plānotajām
valsts amatpersonu vizītēm uz ārzemēm ar iespējām piedalīties
uzņēmējiem, dalību starptautiskās izstādēs, eksporta un citiem
pakalpojumiem.

Tā kā inkubatora veiksmīgas darbības pamatā ir sadarbības
veidošana un labas komunikācijas prasmes, par kandidātu
priekšrocību tiek uzskatīta rekomendācija no pašvaldības. Vēl
nepieciešamas ļoti labas angļu valodas zināšanas, lai varētu
strādāt ar starptautiskiem dokumentiem, un darba pieredze
uzņēmējdarbības konsultāciju sniegšanā.

Inkubācija ir process

LIAA, piedāvājot savu redzējumu par biznesa inkubatoru darbību
Latvijā nākamajā plānošanas periodā, centīsies iedzīvināt pasaules
praksi, uzsverot: inkubācija ir process, kas ļauj jaunam uzņēmumam
izprast visas uzņēmējdarbības nianses un apgūt nepieciešamās
prasmes veiksmīgai uzņēmuma vadīšanai un darbības nodrošināšanai.
«Negribam un nevaram pieļaut, ka uzņēmumi uz inkubatoru nāk tikai
tāpēc, lai iegūtu kādu labumu, piemēram, lai dabūtu finansējumu
prototipa izstrādei vai tiktu pie mājaslapas,» tā L.Očagova,
uzsverot, ka jāmaina ne tikai inkubatora darbības stratēģija un
piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet arī uzņēmēju domāšana un
attieksme.

Lai to veicinātu, katru gadu komersantam tiks noteikti
sasniedzamie mērķi, no kuriem arī būs atkarīgs nepieciešamais
atbalsta veids un pakalpojumi, ko uzņēmums saņems. Tāpat reizi gadā
plānots rīkot tikšanos ar biznesa eņģeļiem, lai iesācēji biznesa
jomā varētu attīstīt savas komunikācijas un biznesa prasmes un
nodibinātu kontaktus.

Jāpiebilst, ka maksimālais uzņēmuma inkubēšanās periods ir četri
gadi.

Piedāvās arī grantus

Jaunā koncepcija paredz, ka inkubējamiem uzņēmumiem tiks
piedāvāts arī līdz šim nebijis pakalpojums – grants kādam no diviem
konkrētiem mērķiem. Grants līdz 10 000 eiro paredzēts dažādiem
specifiskiem pakalpojumiem, ko uzņēmumam būtu grūti atrast caur
iepirkuma procedūru. «Tas var būt eksperta slēdziens, zinātnieku
vai citu speciālistu piesaiste prototipēšanā, varbūt uzņēmumam jau
bijusi sadarbība ar kādu speciālistu un sadarbību nepieciešams
turpināt,» iespējamās situācijas, kad varēs izmantot grantu,
ieskicē L.Očagova. Savukārt grants līdz 5000 eiro paredzēts iekārtu
iegādei, bet, lai to saņemtu, uzņēmumam vismaz gadu jābūt
inkubatorā un jābūt komisijas apstiprinājumam par izvirzīto mērķu
sasniegšanu.

Šos abus grantus uzņēmums varēs izmantot vienu reizi visā
inkubēšanās periodā.

Gatavojiet pieteikumus!

Ir izstrādāti kritēriji uzņēmumiem uzņemšanai biznesa
inkubatorā: tam jābūt mazajam vai vidējam uzņēmumam; no tā
dibināšanas līdz iestāšanās brīdim inkubatorā nav pagājuši vairāk
nekā trīs gadi; tā darbības joma nav Ministru kabineta noteikumu
neatbalstāmo nozaru sarakstā. Nozares, kurām nav paredzēts
atbalsts: tirdzniecība, tērauda rūpniecība, sintētisko šķiedru
ražošana, lauksaimniecība, zivsaimniecība un akvakultūra, ogļu
rūpniecība, alkoholisko dzērienu ražošana, tabakas izstrādājumu
ražošana, kuģu būve, finanšu starpniecība, komercpakalpojumi,
azartspēles.

Uzņemšana inkubatorā plānota cikliski. L.Očagova skaidro, ka
uzņemšanu plānots organizēt reizi ceturksnī, lai komersants var
laikus sagatavot nepieciešamos dokumentus. Iesniegumus izvērtēs
speciāla komisija, kurā būs dažādu jomu pārstāvji. «Ļoti ceram, ka
pirmā uzņemšana būs jau oktobrī,» viņa piebilst.

Ar uzņemšanas nosacījumiem biznesa inkubatorā var iepazīties MK
noteikumos Nr.835 «Noteikumi par darbības programmas
«Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.3.2.1. aktivitāti
«Biznesa inkubatori»».

 

«Galvenais – ieviest
inovācijas»

Andris Rāviņš, Jelgavas domes priekšsēdētājs:

«Inkubatori kā biznesa veidošanās centri ir ļoti vajadzīgi, un
svarīgi, ka tie atradīsies valsts ekonomiskās attīstības centros.
Tiesa, var diskutēt par inkubatoru organizēšanas modeli, tomēr mums
svarīgākais ir veidot sadarbību ar LLU un piesaistīt
uzņēmējdarbībai zinātniekus, radot inovatīvas biznesa formas un
idejas, kas ir arī ES uzstādījums. Mums jau ir labi piemēri tam, kā
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes zinātnieki sadarbībā ar
uzņēmējiem radījuši jaunas receptes un jaunus produktus, kas
iegājuši apritē un iekaro vietējo un eksporta tirgu. Tieši saiknes
stiprināšana starp uzņēmējdarbību un zinātni un inovācijas būs
viens no galvenajiem Jelgavas pilsētas pašvaldības ieguvumiem,
atjaunojot pilsētā biznesa inkubatoru. Otrs lielākais ieguvums būs
jaunas darbavietas – gan pašā inkubatorā, gan uzņēmumos, kas
izveidosies un attīstīsies. Tas paaugstinās kopējo labklājības
līmeni pilsētā.»

 

«Būtiski ir
sadarboties»

Imants Kanaška, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas
priekšsēdētājs:

«Biznesa inkubatora ideju un izpildi vērtēju pozitīvi, jo tā ir
iespēja jaunam un arī zināmā mērā nepieredzējušam cilvēkam uzsākt
uzņēmējdarbību. No iepriekšējā plānošanas perioda Jelgavas biznesa
inkubatora darbības laika mums ir spilgti piemēri tam, kā izaug
inkubatora uzņēmumi. Piemēram, pasaulē zināmais uzņēmums «Helico
Aerospace Industries», kas izstrādājis bezpilota lidaparātu
«AirDog», arī uzņēmums «Lat Eko Food», kas ražo ekoloģiskos bērnu
biezeņus, ir uzbūvējis rūpnīcu Ādažos. Bez inkubatora palīdzības to
būtu ļoti grūti realizēt. Vērtējot kopumā, valsts atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai ir diezgan paskops – biznesa inkubatori
un uz jautājuma zīmes esošais mikrouzņēmuma nodokļa režīms –, tāpēc
jo svarīgāk ir tas, lai biznesa inkubators būtu pieejams un pēc
iespējas vairāk cilvēku uzsāktu uzņēmējdarbību. Visa pamatā būs
cilvēki, kas strādās biznesa inkubatorā un veidos sadarbību ar
uzņēmēju organizācijām un pašvaldībām. Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociācija ir gatava sadarbībai, jo mums jau ir šāda
pieredze ar «JIC biznesa inkubatoru» – apmācības un semināri, ko
rīkojām sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru,
inkubatora uzņēmumiem un arī abu organizāciju biedriem bija bez
maksas. Ir arī negatīvie piemēri – diemžēl Zemgales Apvienotā
biznesa inkubatora aktivitāti nekādi nejutām, un tā darbību uzskatu
par nesekmīgu.

Vēl esam gatavi sniegt konsultācijas un nodrošināt biznesa
mentorus – esam sākuši apzināt savus biedrus uzņēmumos, kas būtu
gatavi kļūt par mentoriem. Šie momenti ir svarīgi, jo bizness tomēr
ir riskanta lieta, bet cilvēki, kuri spēj pabarot sevi, savu ģimeni
un vēl dot darbu citiem, ir pamatu pamats. Tā arī izaug vidējie un
lielie uzņēmumi.»

Foto: no JV arhīva