25.8 °C, 4.7 m/s, 45.2 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāValsts sociālos pabalstus varēs pieprasīt arī elektroniski un pa pastu
Valsts sociālos pabalstus varēs pieprasīt arī elektroniski un pa pastu
12/05/2010

Turpmāk valsts sociālos pabalstus varēs pieprasīt arī pa pastu vai elektroniskā veidā, nevis pašai personai ierodoties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Turpmāk valsts sociālos pabalstus varēs pieprasīt arī pa
pastu vai elektroniskā veidā, nevis pašai personai ierodoties
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

To paredz šodien valdībā apstiprinātie grozījumi vairākos
noteiktumos par valsts pabalstu apmēru, to pārskatīšanas kārtību un
pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Grozījumi veikti noteikumos par bērna invalīda kopšanas
pabalsta, par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna
kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem
vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, par bērna piedzimšanas pabalsta
izmaksas kārtību.

Tāpat grozīti noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas
pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, par pabalsta apmēru
transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta
pārvietošanās, par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību
invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, par valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta.

Grozījumi veikti attiecībā arī attiecībā uz ar audžuģimeņu,
aizbildņu un adoptējamo bērnu aprūpi saistītajiem pabalstiem.

Tas nozīmē, ka valsts pabalstus turpmāk varēs pieprasīt, ne
tikai personai vai tās pilnvarotai personai personiski ierodoties
kādā no VSAA nodaļām un iesniedzot rakstveida pieprasījumu pabalsta
piešķiršanai, bet arī iesniedzot pieprasījumu elektroniska
dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu vai nosūtot pieprasījumu pa pastu.

Līdz ar to ikvienam būs iespēja izvēlēties viņam ērtāko un
izdevīgāko pabalsta pieprasīšanas veidu.

LETA