17.7 °C, 2.4 m/s, 88 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāValsts valodas centrs aicina valdību nepazemināt valsts valodas prasības ugunsdzēsējiem
Valsts valodas centrs aicina valdību nepazemināt valsts valodas prasības ugunsdzēsējiem
16/05/2008

Valsts valodas centrs (VVC) aicina valdību nepazemināt valsts valodas prasības ugunsdzēsējiem glābējiem no 3. līmeņa A pakāpes uz 2. līmeņa B pakāpi.

Valsts valodas centrs (VVC) aicina valdību nepazemināt
valsts valodas prasības ugunsdzēsējiem glābējiem no 3. līmeņa A
pakāpes uz 2. līmeņa B pakāpi.

 

Ministru kabineta komitejā šī gada 19. maijā
tiks izskatīts Iekšlietu ministrijas izstrādātais Ministru kabineta
noteikumu projekts «Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 22.
augusta noteikumos «Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu
veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas
prasmes pārbaudes kārtību»», kas cita starpā paredz arī pazemināt
valsts valodas prasības ugunsdzēsējiem glābējiem no 3. līmeņa A
pakāpes uz 2. līmeņa B pakāpi.

Ne Tieslietu ministrija, ne VVC neatbalsta
šādus normatīvā akta grozījumus, jo tie nav pieņemami ne no valodas
politikas, ne sabiedrības likumīgo interešu – šajā gadījumā no
sabiedriskās drošības viedokļa, un aicina valdību tos noraidīt.

VVC uzskata, ka gadījumā, ja Iekšlietu
ministrijas piedāvātais noteikumu projekts tiks akceptēts,
attiecīgajai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistu
grupai noteiktais valsts valodas prasmes līmenis tiks nepamatoti
pazemināts.

VVC ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša
tiešās pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir aizsargāt valsts
valodas lietotāja tiesības un intereses.

 
www.LETA.lv