19.4 °C, 1.2 m/s, 61.8 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVar pieteikt projektus Baltijas jūras reģiona programmā
Var pieteikt projektus Baltijas jūras reģiona programmā
02/07/2008

Līdz 18. septembrim ES «Interreg» Centrālās Baltijas jūras reģiona programmai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma saņemšanai iespējams pieteikt sadarbības projektus drošas un veselīgas vides, tautsaimniecības konkurētspējas un pievilcīgas dzīves vides jomā.

Anna Afanasjeva

Līdz 18. septembrim ES
«Interreg» Centrālās Baltijas jūras reģiona programmai Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma saņemšanai iespējams
pieteikt sadarbības projektus drošas un veselīgas vides,
tautsaimniecības konkurētspējas un pievilcīgas dzīves vides
jomā.

 

Centrālās Baltijas jūras reģiona
programmā iekļauta Latvija, Somija (un Ālandu salas), Zviedrija un
Igaunija. Drošas un veselīgas vides prioritātes mērķis ir aizsargāt
un uzlabot kopējo vidi, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas jūrai.
Atbalstīs projektus, kas vērsti uz ilgtspējīgu teritorijas vides
attīstību, lai to padarītu pievilcīgāku gan iedzīvotājiem, gan
viesiem.

Ekonomiski konkurētspējīga un inovatīva
reģiona prioritāte orientējas uz teritorijas ekonomikas attīstību
un konkurētspējas veicināšanu. Tā akcentē inovācijas un plašu,
kvalitatīvu sadarbību. Līdztekus darbaspēka izmantošanai un tūrisma
sektora attīstībai šī aktivitāte vērsta uz sakaru dibināšanu, lai
atvieglotu pārrobežu sadarbību un labāku preču un cilvēku
plūsmu.

Pievilcīgas un dinamiskās kopienas
prioritāte koncentrējas uz labākas dzīves vides radīšanu
iedzīvotājiem. Par svarīgu atzīti jautājumi, kas saistīti ar
cilvēku veselību, labklājību un drošību, kā arī sadarbības
veidošanu ar mērķi stiprināt kultūras apmaiņu un teritorijas
kopību, kā arī uzlabot pilsoņu dzīves kvalitāti.

Zemgales ES struktūrfondu informācijas
centra vadītāja Arta Kronberga informē, ka ERAF līdzfinansējuma
apjoms ir 85 procenti, pārējie 15 procenti jānodrošina projekta
partneriem. Uz atbalstu bez valsts, reģionālajām un pašvaldību
iestādēm var pretendēt sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas un
nevalstiskās organizācijas.

Programmas rokasgrāmata un pieteikuma
forma pieejama Centrālās Baltijas jūras reģiona mājas lapā
www.centralbaltic.eu. Tāpat projektu attīstītāji par projektu
jautājumiem var konsultēties programmas Rīgas informācijas punktā
(e-pasts signe.raikstina@centralbaltic.eu).