24.8 °C, 2.7 m/s, 76.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVar pretendēt uz līdzfinansējumu sakrālo pieminekļu saglabāšanai
Var pretendēt uz līdzfinansējumu sakrālo pieminekļu saglabāšanai
20/03/2018

Šodien sākas pieteikšanās projektu konkursam «Latvijas sakrālais mantojums», kura mērķis ir saglabāt un restaurēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļus. Iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai līdz 30. aprīlim var jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi.

Konkurss «Latvijas sakrālais mantojums» notiek jau septīto gadu,
un šajā laikā atbalstu restaurācijas darbiem jau saņēmušas vairāk
nekā 40 baznīcas. Finansējums piešķirts tādiem nolūkiem kā vitrāžu,
kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurācijai, neatliekamiem
remontdarbiem, kupolu un baznīcas gaiļu restaurācijai un citiem.
«Kopš 2012. gada šī projekta misija ir nodot nākamajām paaudzēm
nozīmīgus sakrālos arhitektūras un mākslas pieminekļus to
sākotnējā, autentiskā veidolā, un varam patiesi lepoties ar jau
paveiktiem darbiem. Šo gadu laikā atbalstu ir saņēmušas dažādu
konfesiju baznīcas, tajā skaitā arī vecticībnieku baznīcas un
sinagogas. Lai gan projekta pastāvēšanas laikā paveikts daudz,
Latvijā kultūrvēsturiskā bagāža ir liela un bagāta, un mums ir
jāpalīdz draudzēm tā nest cauri gadiem, pretojoties laika ritējuma
ietekmei. Šis projekts ļauj ne tikai gūt lielu gandarījumu, bet arī
atstāt nozīmīgu mantojumu nākotnes sabiedrībai,» vērtē «Rietumu
bankas» labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna.

Žūrijas komisija, kuras sastāvā ir «Rietumu bankas» labdarības
fonda un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
pārstāvji, izskatīs pieteikumus gan par dievnamu ēku, torņu un
kupolu restaurācijas darbiem, gan arī atsevišķu unikālu interjera
objektu saglabāšanu un neatliekamiem remonta darbiem. Viens
projekts var saņemt finansiālo atbalstu līdz 5000 eiro, savukārt
kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 25 000 eiro.

Projektus ar norādi «Projektu konkursam «Latvijas sakrālais
mantojums»» var iesniegt līdz 30. aprīlim, sūtot pa pastu
(Nodibinājums «Rietumu bankas labdarības fonds», Vesetas ielā 7,
Rīgā, LV–1013) vai e-pastu labdariba@rblf.lv. Lai pieteiktos
konkursam, jāaizpilda pieteikuma
anketa

Projekti, kas saņems finansējumu, tiks publicēti «Rietumu
bankas» labdarības fonda mājaslapā www.rblf.lv.


KONKURSA NOLIKUMS 

Foto: publicitātes