26.9 °C, 2.3 m/s, 60.6 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaVecāki aicināti novērtēt bērna skolu
Vecāki aicināti novērtēt bērna skolu
28/03/2018

Arī šogad Jelgavas pilsētas skolas piedalās konkursā par gada skolas titulu «Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes gada balva «Zelta grauds 2018»». Konkursā svarīgi ir uzklausīt arī vecāku viedokli, tāpēc vecāki aptaujas anketā aicināti novērtēt skolu, kurā mācās viņu bērns. Aptaujas anketu tiešsaistē var aizpildīt līdz 31. maijam.

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) informē:
ja ģimenē aug vairāki skolēni, vecāki aicināti anketu aizpildīt par
katru bērnu atsevišķi. Anketa pieejama ZRKAC mājaslapā
www.zrkac.lv, sadaļā «Vecākiem». Jāpiebilst, ka anketa ir anonīma
un vecāku aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti skolu izvērtēšanas
procesā apkopotā veidā – anketā ir jānorāda vien skola, kurā mācās
bērns, un klašu grupa. Vecāki lūgti 5 ballu sistēmā izteikt savu
vērtējumu, piemēram, vai viņus apmierina sniegtās izglītības
kvalitāte, vai skola nodrošina daudzpusīgas iespējas skolēna
talanta attīstīšanai, par skolotāju attieksmi, par skolas sadarbību
ar vecākiem. 

Papildu informāciju par aptaujas anketu var iegūt pa tālruni
63012151, 63012157.

ZRKAC informē, ka konkursā tiks izvērtēti skolu sasniegumi
2017./2018. mācību gadā šādās jomās: skolas definēto prioritāšu
īstenošana; skolēnu sasniegumi; skolotāju profesionālās kompetences
pilnveide un radošā darbība kompetencēs balstīta mācību satura
ieviešanā; skolas vadības komandas darbība kompetencēs balstīta
mācību satura ieviešanā; skolas darbība skolēnu personības/talantu
attīstīšanai; skolas saikne ar sabiedrību, pilsoniskā līdzdalība;
skolas vides drošība.

2017./2018. mācību gada konkursa uzvarētāji tiks paziņoti
Jelgavas pilsētas Skolotāju dienai veltītajā svinīgajā pasākumā
2018. gada oktobrī.

Konkursa mērķis ir motivēt vispārējās izglītības iestādes
inovatīvai, kvalitatīvai darbībai, konkurētspējas veicināšanai un
izcilības sasniegšanai Jelgavas pilsētas, Zemgales reģiona un
valsts mērogā.

Vecāku aptaujas ANKETA

Foto: «Jelgavas Vēstnesis»