25.3 °C, 3.1 m/s, 55 %

Pilsētā

Veicinās ekonomiskās aktivitātes
25/09/2008

Otrdien projekta «Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām» gaitā vizītē uz Spidebergu Norvēģijā devās Zemgales pašvaldību pārstāvji, tostarp arī Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis. Norvēģu pieredze mūsu pilsētā varētu noderēt uzņēmumu piesaistei Biznesa inkubatoram.

Anna Afanasjeva

Otrdien
projekta «Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju
stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar
Norvēģijas institūcijām» gaitā vizītē uz Spidebergu Norvēģijā devās
Zemgales pašvaldību pārstāvji, tostarp arī Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis. Norvēģu pieredze mūsu
pilsētā varētu noderēt uzņēmumu piesaistei Biznesa
inkubatoram.
Norvēģu kolēģi zemgaliešus iepazīstina ar Spidebergas
industriālās attīstības stratēģiju un telpiskās plānošanas sistēmu,
mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta mehānismiem. Viņi arī apmeklē
Spidebergas Industriālo parku un Industriālās attīstības reģionālo
aģentūru. Pēc A.Rubļa domām, Jelgavai svarīgāki ir tieši
uzņēmējdarbības jautājumi un Norvēģijas pieredze var būt noderīga
jaunu, inovatīvu uzņēmumu piesaistei Biznesa
inkubatoram. 
Zemgales pašvaldību pārstāvji Norvēģijā pārrunā arī
starptautiskās sadarbības, reģionālās un vietējās plānošanas,
valsts un privātās partnerības, kā arī komersantu izglītošanas
jautājumus. 
Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions,
bet sadarbības partneri – pilsētu un rajonu pašvaldības, tostarp
Jelgavas dome, kā arī Spidebergas pašvaldība Norvēģijā. Projekta
mērķis ir stiprināt mūsu reģiona un pašvaldību administratīvo
kapacitāti, kā arī veidot pamatu savstarpējai sadarbībai reģiona
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. 
Plānošanas reģiona speciālists Juris Kālis informē, ka
projekta gaitā tiks izstrādāti vienoti teritorijas plānošanas
instrumenti, vienota indikatoru sistēma, pilnveidoti plānošanas
dokumenti, veikts pētījums un izstrādātas rekomendācijas par
uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanas iespējām Zemgalē. Tāpat
par projekta līdzekļiem iegādāsies tehnisko aprīkojumu, izveidos
vienotu datu bāzi par industriālajām teritorijām, izstrādās
priekšlikumus valsts un privātās partnerības pilotprojektiem,
apmācīs 25 vietējos teritorijas plānošanas un attīstības ekspertus,
kā arī 35 projektu vadītājus un uzņēmējdarbības
ekspertus. 
Projekta ieviešana ilgs divus gadus – līdz 2010. gada jūnijam
–, kad notiks konference, kurā sabiedrību iepazīstinās ar
rezultātiem un ieteikumiem turpmāko projektu izstrādei un
ieviešanai jaunizveidotā sadarbības tīkla 
ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 363 193 lati, no tiem
85 procentus veido Norvēģijas finanšu instrumenta dāvinājuma
līdzekļi, savukārt reģiona līdzfinansējums ir 54 479
lati.