28.7 °C, 3.1 m/s, 31.5 %

Pilsētā

Vēja iznēsātos atkritumus savāc
27/02/2008

Pārpildītas atkritumu urnas, pie tām izmētātas plēves, kartona kastes un citi iepakojuma materiāli, kurus vējš iznēsājis pa tuvējo apkārtni – šāds nepievilcīgs skats nedēļas nogalē pavērās aiz tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža».

Sintija Čepanone

Pārpildītas atkritumu urnas, pie tām izmētātas plēves,
kartona kastes un citi iepakojuma materiāli, kurus vējš iznēsājis
pa tuvējo apkārtni – šāds nepievilcīgs skats nedēļas nogalē pavērās
aiz tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža».

Kā «Jelgavas Vēstnesim» atklāj Pašvaldības policijas
Administratīvā patruļdienesta priekšniece Irēna Berkolde, par
nekārtībām «Pilsētas pasāžas» apkārtnē likumsargiem ziņojuši arī
iedzīvotāji, taču, nedēļas sākumā pārbaudot tirdzniecības centram
piegulošo teritoriju, Pašvaldības policijas inspektori pārkāpumus
nav konstatējuši – apkārtne sakopta.

«Ja spēcīgais vējš nedēļas nogalē norāva pat skārda jumtu, tad,
manuprāt, ir tikai normāli, ja aizpūš arī papīra gabalus,» saka
tirdzniecības centra «Pilsēta pasāža» direktore Inita Bendzule.
Viņa norāda, ka pārmetumi par nespēju uzturēt kārtībā teritoriju ir
nepamatoti. «Kopumā mums ir trīs sētnieki, kas rūpējas par
teritorijas sakārtošanu. Ik pēc divām stundām viņi savāc iepakojuma
materiālus, tostarp saloka kartona kastes, kas sakrājas aiz
«Pilsētas pasāžas»,» I.Bendzule uzsver, ka galā ar to sētnieki tiek
un tālākais, līdz kurienei dažkārt tiek aizpūsti atkritumi, ir
agrākā «Preses apvienības» ēka.

Kā akcentē Administratīvā patruļdienesta priekšniece,
tirdzniecības centriem jānodrošina, ka atkritumu urnas regulāri
tiek iztukšotas un apkārtne sakopta. «Pat spēcīgs vējš nav
attaisnojums tam, ka teritorijā mētājas atkritumi,» I.Berkolde kā
pozitīvu piemēru min tirdzniecības centru «Valdeka» un «Vivo
centru». Savukārt «Pilsētas pasāžai» par piegulošās teritorijas
piegružošanu sods piemērots jau pagājušajā gadā.

I.Berkolde atgādina, ka pēc pašvaldības saistošajiem noteikumiem
sods uz vietas, izsniedzot soda kvīti, paredzēts līdz 10 latiem,
savukārt sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu – līdz 50
latiem.