19.9 °C, 1.8 m/s, 84.6 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaVēl šodien un rīt LLU uzņem doktora studijās
Vēl šodien un rīt LLU uzņem doktora studijās
14/08/2014

LLU Doktorantūras daļā līdz 15. augustam pieņem pieteikumus visās doktora studiju programmās gan uz valsts finansētajām, gan maksas studiju vietām.

www.jelgavasvestnesis.lv

LLU Doktorantūras daļā līdz 15.
augustam pieņem pieteikumus visās doktora studiju programmās gan uz
valsts finansētajām, gan maksas studiju vietām.

LLU pārstāve Lana Janmere informē, ka
pretendenti ar atbilstošu iepriekšējo izglītību var pieteikties
doktora līmeņa studijām lauksaimniecībā, lauksaimniecības
inženierzinātnē, agrārajā un reģionālajā ekonomikā, pārtikas
zinātnē, mežzinātnē, koksnes materiālos un tehnoloģijā,
veterinārmedicīnā, būvzinātnē, hidroinženierzinātnē, vides
inženierzinātnē, ainavu arhitektūrā, pedagoģijā vai informācijas
tehnoloģijās.

Lai pieteiktos studijām un piedalītos konkursā
par valsts finansētajām studiju vietām, pretendentam jāiesniedz
Doktorantūras daļā Jelgavas pilī 188. telpā šādi dokumenti:
iesniegums (pēc noteiktas formas); pretendenta pieteikums (pēc
noteiktas formas) saskaņā ar izvēlēto studiju programmu;
apstiprinātu maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma
kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus); pretendenta un
potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas
(Curriculum vitae); potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikums;
pases kopija (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu); vārda vai
uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (iesniegšanas brīdī
uzrādot oriģinālu); pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopiju,
pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot
oriģinālu); fotokartīte (3×4 cm); apliecinājums (maksājuma
uzdevums) par reģistrācijas maksas (30 EUR) ieskaitīšanu LLU
kontā.

Lēmums par uzņemšanu studijām LLU tiks
pieņemts 27. augusta Zinātnes padomes sēdē, kurā katrs pretendents
iepazīstinās konkursa komisiju ar savu pieteikto pētījumu un tā
plānu.

Iesnieguma un pretendenta pieteikuma formas,
kā arī cita noderīga informācija atrodama LLU mājas lapas sadaļā
«Nāc studēt».

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LLU
Doktorantūras daļu pa tālruni 63005607, e-pastu:
postgraduate@llu.lv.