27.1 °C, 4.1 m/s, 57.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāVeselības inspekcija pārbauda solārijus
Veselības inspekcija pārbauda solārijus
03/08/2011

Šā gada pirmajā pusgadā Vidzemes un Latgales solāriju studijās, skaistumkopšanas salonos un sporta klubos, kas piedāvā solārija pakalpojumus, Veselības inspekcija veica pastiprinātas pārbaudes, lai papildus citām prasībām pārliecinātos par solāriju iekārtu pieļaujamā maksimālā efektīvā UV starojuma līmeņa prasības ievērošanu.

Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļa

Šā gada pirmajā pusgadā Vidzemes un Latgales solāriju
studijās, skaistumkopšanas salonos un sporta klubos, kas piedāvā
solārija pakalpojumus, Veselības inspekcija veica pastiprinātas
pārbaudes, lai papildus citām prasībām pārliecinātos par solāriju
iekārtu pieļaujamā maksimālā efektīvā UV starojuma līmeņa prasības
ievērošanu.

Vidzemē un Latgalē pirmajā pusgadā tika pārbaudītas 37 solāriju
iekārtas, konstatējot dažādus pārkāpumus. Pārbaužu laikā Veselības
inspekcija konstatēja, ka 14 no 37 solāriju iekārtām UV starojuma
līmenis pārsniedz atļauto – 0,3 W/m2. Atsevišķos gadījumos
pārkāpumi konstatēti arī attiecībā uz iekārtu tehniskās
dokumentācijas un pases neesamību vai nepilnībām ierakstos,
piemēram, solāriju iekārtu pasēs vai tehniskajā dokumentācijā nav
uzrādīts apliecinājums par UV iekārtas radīto maksimālo efektīvo UV
starojuma līmeni. Inspekcija ir uzdevusi iekārtu īpašniekiem
novērst neatbilstības prasībām un minētajām 14 solāriju iekārtām
nodrošināt atbilstošu UV starojumu. Veselības inspekcija
pastiprinātas pārbaudes turpinās, veicot tās visā Latvijā
teritorijā.

Pārbaudes tiek veiktas, piedaloties PROSAFE (Eiropas produktu
drošuma ieviešanas forums) organizētajā projektā «Otrais kopīgais
solāriju tirgus uzraudzības projekts». Minētā projekta mērķis ir
nodrošināt kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un
nekaitīguma prasību ievērošanu ES dalībvalstīs.

Ņemot vērā, ka solāriju iekārtās lampas periodiski tiek
nomainītas, ikvienam solārija apmeklētājam ir jābūt informētam par
nekaitīguma prasībām kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumiem.
Tādēļ Veselības inspekcija atgādina, ka saskaņā ar noteikumu
prasībām par UV iekārtas radītā maksimālā efektīvā UV starojuma
līmeņa apliecinājumu kalpo UV iekārtas tehniskā dokumentācija un
lampu ražotāja izsniegtā atbilstības deklarācija vai mērījumu
rezultāti. Tāpat ne retāk kā reizi mēnesī jābūt veiktiem ierakstiem
(elektroniski vai papīra formā) par UV iekārtu lampu maiņu, to
nolietojuma pakāpi, kā arī jebkurām tehniskajām pārbaudēm. Šiem
datiem pēc pieprasījuma jābūt pieejamiem patērētājiem un Veselības
inspekcijai. Plašāka informācija par solāriju pakalpojumu sniedzēju
pienākumiem un atbildību pieejama Inspekcijas mājas lapas
www.vi.gov.lv sadaļā «Sabiedrības veselība/Skaistumkopšanas
uzņēmumi/Solāriji».