22.2 °C, 2.9 m/s, 52.6 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVID atgādina par pienākumu fiksēt mantisko stāvokli Vecgada naktī
VID atgādina par pienākumu fiksēt mantisko stāvokli Vecgada naktī
30/12/2011

Lai gan tā dēvētā «nulles» deklarācija noteiktam fizisko personu lokam būs jāiesniedz no nākamā gada 1. marta, Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina par pienākumu fiksēt mantisko stāvokli Vecgada naktī – 31. decembrī plkst.24.

Lai gan tā dēvētā «nulles» deklarācija noteiktam fizisko
personu lokam būs jāiesniedz no nākamā gada 1. marta, Valsts
ieņēmumu dienests (VID) atgādina par pienākumu fiksēt mantisko
stāvokli Vecgada naktī – 31. decembrī plkst.24.

Kā aģentūru LETA informēja VID Sabiedrisko attiecību daļā, 15.
decembrī stājās spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un
nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, lai gan mantiskā stāvokļa
deklarācija noteiktām iedzīvotāju kategorijām būs jāiesniedz VID no
2012. gada 1. marta līdz 1. jūnijam, tajā būs jānorāda ziņas par
personas mantisko stāvokli uz 2011. gada 31. decembra plkst.
24.

VID īpaši vērš uzmanību, ka mantiskā stāvokļa deklarācija cita
starpā būs jāsniedz arī tām fiziskajām personām, kurām ir
ievērojami uzkrājumi privātajos pensiju fondos, kurām Latvijā vai
ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) virs 10 000 latu, un
personām, kuras ir izsniegušas aizdevumus Latvijā vai ārvalstīs
virs 10 000 latu.

VID atgādina, ka pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa
deklarāciju ir tām fiziskajām personām, kuras ir Latvijas pilsoņi,
Latvijas nepilsoņi vai ārzemnieki – kuriem izsniegta pastāvīgā
uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā –
un vienlaikus Latvijas rezidenti, ja attiecībā uz tās īpašumu,
finanšu līdzekļiem un saistībām izpildās kāds no Fizisko personu
mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā
noteiktajiem kritērijiem.

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz, ja personai ārvalstīs
īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas,
ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona
nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā, ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai
tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz
10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas
Bankas (LB) noteiktajam valūtas kursam, ja ārvalstīs īpašumā vai
kopīpašumā ir transportlīdzeklis – mehāniskais sauszemes vai ūdens
– vai gaisa kuģis.

Tāpat deklarācija jāsniedz, ja personas īpašumā Latvijā ir
kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas
noteiktajam valūtas kursam, īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas,
īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība
pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši
Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, ārvalstīs ir finanšu
instrumenti, ja naudas – skaidras un bezskaidras naudas – uzkrājumu
kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai
ārvalstīs pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši LB noteiktajam valūtas kursam.

Deklarācija jāsniedz arī tad, ja privātajos pensiju fondos vai
dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā
summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latu vai to
ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam
valūtas kursam, ja Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi
(kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā
daļa pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši LB noteiktajam valūtas kursam

Tāpat deklarācija jāsniedz, ja persona Latvijā vai ārvalstīs ir
izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās
summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu
ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas
kursam, ja īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts
īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas
ieskatiem, pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši LB noteiktajam valūtas kursam un ja persona ir patiesais
labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām
kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā
iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu
valūtā atbilstoši LB noteiktajam valūtas kursam.

Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu
deklarēšanas likums un plašāka informācija saistībā ar to pieejama
VID mājaslapā internetā sadaļā Tiesību akti/LR normatīvie akti.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā VID arī aicina iedzīvotājus
zvanīt uz VID Informatīvo tālruni «1898», izvēloties tēmu «Nodokļi,
Elektroniskā deklarēšanas sistēma», vai arī vērsties tuvākajā VID
klientu apkalpošanas centrā.

LETA