19.5 °C, 5 m/s, 89.1 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVID pastiprināti vērtē darbinieku pārformēšanu uz mikrouzņēmumiem
VID pastiprināti vērtē darbinieku pārformēšanu uz mikrouzņēmumiem
22/03/2011

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pastiprināti vērtē uzņēmumu un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju – bijušo uzņēmuma darbinieku – noslēgtos uzņēmumu līgumus.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pastiprināti vērtē
uzņēmumu un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju – bijušo uzņēmuma
darbinieku – noslēgtos uzņēmumu līgumus.

VID vērtē, vai tiešām tās ir uzņēmuma līguma attiecības un vai
gadījumā neparādās pazīmes, kas liecina, ka šīs attiecības tomēr ir
vērtējamas kā darba attiecības, aģentūru LETA informēja VID
Komunikācijas nodaļā.

VID uzsver, ka nodokļu kontroles struktūrvienības šobrīd izvērtē
iespējamos šāda rakstura pārkāpumus piecos uzņēmumos, kuri darbojas
ražošanā un pakalpojumu sniegšanā. Ja pēc būtības tiks konstatētas
darba attiecības, tad uzņēmumam – pakalpojuma saņēmējam – izmaksas
mikronodokļa maksātājam tiks pielīdzinātas darba algai un
aprēķināti ne tikai nodokļi no tās, bet arī soda naudas.

Šādos gadījumos atbildība jāuzņemas uzņēmumam jeb pakalpojuma
saņēmējam, kurš ir noslēdzis uzņēmuma līgumus ar saviem bijušajiem
darbiniekiem, kuri ir nodibinājuši SIA ar mikrouzņēmuma nodokļa
maksātāja statusu.

VID atgādina, ka, noslēdzot uzņēmuma līgumu, jāņem vērā, ka
nodokļu normatīvajos aktos ir noteikts, ka persona gūst ienākumu,
par kuru jāmaksā algas nodoklis, un par personu jāveic valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā par darba ņēmēju, ja
tiek konstatēta vismaz viena no šādām pazīmēm: pakalpojuma
sniedzējs ir ekonomiski atkarīgs no komersanta, kuram tas sniedz
pakalpojumus, pakalpojuma sniedzējs neuzņemas finansiālo risku
peļņu nenesoša darba izpildes gadījumā, pakalpojuma sniedzējam ir
pienākums ievērot komersanta, kuram viņš sniedz pakalpojumu,
iekšējās kārtības noteikumus, komersants nodrošina pakalpojuma
sniedzēju ar darba vai atpūtas vietu, pakalpojuma sniedzējam
faktisko brīvdienu un atvaļinājumu nosaka komersants.

Tāpat tas jādara, ja tiek konstatēts, ka pakalpojums tiek
sniegts citas personas vadībā vai kontrolē, pakalpojuma sniedzējam
nav iespējas piesaistīt darbu izpildē savu personālu vai izmantot
apakšuzņēmējus, pakalpojuma sniedzējs nav saimnieciskajā darbībā
nepieciešamo līdzekļu – materiālu, iekārtu – īpašnieks.

Uzmanība šādiem, iespējams, nelikumīgiem darba attiecību
noformēšanas gadījumiem tiek pievērsta, jau saņemot nodokļu
deklarācijas.

Sākotnēji VID darbinieki īsteno preventīvos pasākumus, taču, ja
tie nedod vēlamo rezultātu un komersants nav ņēmis vērā VID
norādījumus un ieteikumus, uzņēmumam tiek īstenoti represīvie
kontroles pasākumi, proti, tematiskās pārbaudes vai nodokļu
auditi.

VID informē, ka 4.martā bija reģistrēti 9280 mikrouzņēmuma
nodokļa maksātāji.

Šā gada janvārī mikrouzņēmuma nodokļa ieņēmumi bijuši 0,3
miljoni latu, februārī – 83 200 latu.

Novērtēt ietekmi, kādu uz valsts budžeta ieņēmumiem atstās
nodokļu maksātāju pārreģistrācija par mikrouzņēmumu nodokļa
maksātājiem, būs iespējams tikai pēc mikrouzņēmuma nodokļa
deklarācijas par 2011. gada pirmo ceturksni iesniegšanas, kas
mikrouzņēmumam jāizdara līdz ceturksnim sekojošā mēneša
piecpadsmitajam datumam jeb līdz 15. aprīlim.

LETA