27.1 °C, 1.5 m/s, 58 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāVideonovērošanai būtu jāpieslēdz arī pilsētas naktsklubi
Videonovērošanai būtu jāpieslēdz arī pilsētas naktsklubi
16/07/2011

«Pavisam nesen kādai sievietei, kura bija iesprūdusi liftā, palika slikti – arī šādos gadījumos mēs varam palīdzēt,» atzīst Pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs Gints Reinsons.

Jānis Kovaļevskis

«Pavisam nesen kādai sievietei,
kura bija iesprūdusi liftā, palika slikti – arī šādos gadījumos mēs
varam palīdzēt,» atzīst Pašvaldības operatīvās informācijas centra
vadītājs Gints Reinsons.

Februāra sākumā Jelgavā atklāja
pašvaldības operatīvās informācijas centru (POIC) kas ir Jelgavas
pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» struktūrvienība.
Centra uzdevums ir pieņemt un apstrādāt informāciju, lai dažādās
krīzes un problēmsituācijās atbildīgie dienesti spētu operatīvi
reaģēt. Ne mazāk būtiska centra funkcija, sadarbībā ar Pašvaldības
policiju, ir veikt pilsētas videonovērošanu, lai preventīvi
novērstu potenciālos likumpārkāpumus un citus apdraudējumus. Arī
pašiem iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt konstatēto problēmu īpaši
izveidotā mājas lapā karte.pilsetsaimnieciba.lv, vai zvanot pa
bezmaksas tālruni 8787.

Savā ziņā POIC šobrīd, darbojoties
diennakts režīmā, pilda pilsētas dispečera funkciju un palīdz
risināt ne tikai nopietnas krīzes situācijas, bet arī ikdienišķas
nebūšanas saistībā ar pilsētas infrastruktūras uzturēšanu un dažādu
dienestu darbu. POIC vadītājs Gints Reinsons intervijā Jelgavas
Vēstnesim atklāj, ka piedāvātās iespējas jau ir novērtējuši arī
pilsētnieki, jo centrs ne tikai fiksē pieteiktās problēmas, bet arī
seko līdz to novēršanai, par izpildi informējot arī
pieteicējus.

Kā jūs raksturotu līdzšinējo
POIC darbību?

Ikdienas darbā iegūtie rezultāti
apliecina, ka centra darbība ir būtiski uzlabojusi saikni starp
iedzīvotājiem un atbildīgajiem dienestiem, jo pilsētas
apsaimniekotāji un pašvaldības vadība iegūst plašāku, precīzāku un
galvenais ātrāku pārskatu par notikumiem pilsētā, lai iespēju
robežās varētu operatīvi reaģēt un novērst konstatētās problēmas.
Līdz šim no iedzīvotājiem esam saņēmuši vairāk nekā 3 000 zvanu un
302 pieteikumus problēmu kartē. Visa šī informācija tiek apkopota
un nodota tiem dienestiem, kuri par to atbild. Aģentūrā
«Pilsētsaimniecība» esam izveidojuši īpašu problēmu uzskaites un
kontroles sistēmu, kurā varam skrupulozi izsekot problēmas
risinājumam. Sekojam līdz arī pārējo dienestu, tai skaitā namu
apsaimniekotāju darbībām konkrēto problēmu risināšanā. Tādēļ
vēlētos aicināt uz sadarbību visus pilsētas namu apsaimniekotājus,
lai nepieciešamības gadījumā varam informēt kaut vai par
nenotīrītajām ietvēm, vai nenopļauto zālienu, ja mums nav šīs
kontaktinformācijas, esam spieti vērsties Pašvaldības policijā,
kura par pilsētas saistošo noteikumu pārkāpumiem ierosinās
administratīvo lietvedību.

Vai ir bijusi iespēja iepazīties
ar citu pašvaldību pieredzi līdzīgu operatīvās informācijas centru
uzturēšanā?

Diemžēl šobrīd Latvijā līdzīgas
pieredzes nav. Savā ziņā esam celmlauži un citu pašvaldību
pārstāvji brauc pie mums pieredzes apmaiņas vizītēs, tai skaitā,
arī viesi no Lietuvas, Čehijas, Zviedrijas un Baltkrievijas. Ar
identisku centru darbību nav nācies saskarties arī citur Eiropā, jo
pārsvarā šādi centri tiek veidoti, aptverot plašākus reģionus un
darbojas kā krīzes vadības centri jau nopietnāku apdraudējumu
gadījumos (plūdi, mežu ugunsgrēki, tehnoloģiskās katastrofas u.c.),
neiesaistoties ikdienas problēmsituāciju novēršanā, par kurām
atbild katrs dienests atsevišķi. Arī POIC sākotnēji tika plānots kā
krīzes vadības centrs, tomēr praksē nonācām līdz secinājumam, ka
daudz lielāka atdeve būs tad, ja centrs veiks arī ikdienas rutīnas
darbu, iesaistoties ikdienišķu problēmu risināšanā. Tas ļaus
operatīvāk reaģēt arī nopietnāku apdraudējumu gadījumos.

Par kādām problēmām iedzīvotāji
informē visbiežāk?

Visvairāk pieteikumu esam saņēmuši par
ielu apgaismojumu, bojātām ceļazīmēm, ielu vai ietvju seguma
stāvokli, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar lietus ūdens atvades
komunikācijām. Jāņem vērā arī tas, ka pieteikumiem ir sezonāls
raksturs, jo, piemēram, ziemas periodā dominēja pieteikumi par
neiztīrītām ietvēm un pagalmiem, savukārt šobrīd aktualitāte ir
klaiņojošie dzīvnieki.

Vai līdzšinējā darbā bijuši arī
kādi neikdienišķi zvani vai problēmu
pieteikumi?

Dispečeriem nākas sastapties ar dažādām
situācijām, piemēram, saņēmām zvanu par to, ka Jelgavas novadā ir
sagāzusies stārķa ligzda ar mazuļiem. Cilvēki zvana arī tādēļ, lai
noskaidrotu dažādu dienestu darba laiku, tālruņa numurus vai citu
ikdienas jautājumu risināšanai nepieciešamo informāciju. Protams,
neesam izziņu dienests, bet iespēju robežās cenšamies palīdzēt arī
šādos gadījumos. Jelgavniekiem gan jārēķinās, ka operatīvais
tālrunis 8787 nav domāts tam, lai vienkārši parunātos, jo ļoti
iespējams, ka tieši tajā brīdī, kāds vēlas informēt par kādu
būtisku problēmsituāciju, bet līnija ir aizņemta.

Cik plašu Jelgavas teritoriju
šobrīd aptver POIC videonovērošanas centrs?

Šobrīd videnovērošana tiek veikta 16
pilsētas krustojumos, kā arī teritorijās ap tādām pašvaldības
iestādēm, kā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs,
Izglītības pārvalde, Jelgavas reģionālais tūrisma centrs un
pašvaldības administrācijas ēku. Pagaidu risinājums rasts arī
Lielupes promenādes un pludmales teritorijai, kas vasarā ir plaši
apmeklēta. Kopumā videonovērošanai izmantojam 39 kameras, aptverot
pilsētas centrālo daļu no Dambja ielas līdz Valdekai, kā arī
teritoriju ap Rūpniecības ielu un Zemgales olimpiskā centra
apkārtni.

Vai tehniski iespējams
paplašināt šo teritoriju un cik aktīvi tas
notiek?

Visos jaunajos ielu rekonstrukcijas
projektos tiek iestrādāta sakaru kanalizācijas izbūve, pa kuru
vēlāk iespējams izvilkt optisko kabeli un pieslēgt videokameras.
Plānots, ka pēc rekonstrukcijas videonovērošanai tiks pieslēgta arī
Raiņa iela un Čakstes bulvāris. Ir arī citi objekti, kurus
Pašvaldības policija iekļāvusi prioritāšu sarakstā, tomēr ne visur
uzreiz iespējams izbūvēt sakaru kanalizāciju, bet bezvadu
risinājumi nav drošākais variants. Perspektīvā varētu izskatīt
iespēju videonovērošanai pieslēgt arī tādas sabiedriskās ēkas, ap
kurām pulcējas daudz cilvēku, piemēram, klubus, lielveikalus, tomēr
šo ēku īpašniekiem jārēķinās, ka ieguldījumi infrastruktūras
sakārtošanā būs jāveic par saviem līdzekļiem. Arī pašvaldības
Informāciju tehnoloģiju pārvalde strādā, lai attīstītu
videonovērošanas veikšanai nepieciešamo infrastruktūru un šobrīd
datus par novērojumiem varam uzglabāt jau mēneša garumā. Tas
būtiski atvieglo policijas darbu, jo iespējams pārbaudīt
informāciju par reģistrētajiem noziedzīgajiem
nodarījumiem.

Kā mainījies priekšstats par
nakts dzīvi Jelgavā pēc videonovērošanas centrā apkopotās
informācijas?

Pašvaldības policijas inspektori, kuri
veic videonovērošanu ir pieredzējuši, tādēļ viņus pārsteigt ir
grūti, bet cilvēkiem, kuri ar to nav saskārušies, varētu būt arī
zināmi pārsteigumi. Ar videonovērošanas starpniecību esam
konstatējuši virkni pārkāpumu, sākot ar sīko huligānismu, pilsētas
infrastruktūras objektu bojāšanu un beidzot ar būtiskākiem
pārkāpumiem. Piemēram, pavasarī, pateicoties videonovērošanā
iegūtajai informācijai, tika aizturēta persona par uzbrukumu
taksometra vadītājam. Pavisam nesen izdevās aizturēt arī cilvēku,
kurš piesavinājās dekoratīvo stārķi pludmales teritorijā. Iegūtā
informācija lieti noder arī ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšanā.
Piemēram, Dobeles šosejas un Atmodas ielas krustojumā smagā
automašīna, vedot metāllūžņus, nogāza luksoforu konsoli, kura maksā
sešus tūkstošus latu. Pateicoties video informācijai, izdevās
aizturēt arī šo vadītāju.

Jūsu kompetencē ietilpst arī
satiksmes vadības centra pārraudzība, kā tā
izpaužas?

17 no 44 pilsētā uzstādīto luksoforu ir
pieslēgti satiksmes vadības sistēmai ar kuras starpniecību varam
konstatēt to darbības traucējumus un operatīvi reaģēt, lai novērstu
bīstamas situācijas satiksmes organizācijā. Tāpat sistēma paredz
iespēju attālināti regulēt luksoforu darbības režīmus un
nepieciešamības gadījumā izveidot noteiktus braukšanas maršrutus,
veidojot zaļo koridoru operatīvajam transportam. Šo sistēmu varam
izmantot arī gadījumos, kad lielu pasākumu laikā pilsētā veidojas
sastrēgumi, vai notikuši kādi būtiski satiksmes
negadījumi.

Kā veidojas sadarbība ar citiem
pilsētas dienestiem?

Līdz šim no citiem dienestiem esam
saņēmuši pozitīvas atsauksmes, jo daudzās situācijās kā pirmie
informējam par problēmu. Esam tikušies gan ar operatīvajiem, gan
saimnieciskajiem dienestiem, lai pārrunātu sadarbības principus un
rīcību krīzes situācijās. Laba sadarbība veidojas ar tādām
iestādēm, kā «Jelgavas Ūdens», «Jelgavas nekustamo īpašumu
pārvalde», Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, «Latvijas
Gāze» u.c.

Esat organizējuši vairākas
mācības un sanāksmes civilās aizsardzības jomā, tomēr informāciju
par amonjaka noplūdi stacijas teritorijā POIC un pašvaldība saņēma
novēloti, vai nākotnē šādas situācijas
neatkārtosies?

Tā bija nopietna situācija, kuru esam
pārrunājuši ar Latvijas dzelzceļa atbildīgajām amatpersonām.
Saņēmām solījumu, ka turpmāk par šādiem gadījumiem tiksim informēti
nekavējoties. Piedalāmies civilās aizsardzības mācībās vairākas
reizes gadā, modelējot plūdu draudus, ķīmiskās noplūdes un citas
avārijas. Esam konstatējuši, ka informācijas apmaiņa notiek raiti,
tomēr turpmāk būtu jāpilnveido dienestu sadarbības jautājumi, jo ne
vienmēr ar visu var tikt galā organizācijas, kuras kompetencē
ietilpst konkrētās problēmas risinājums.

FOTO: Krišjānis Grantiņš


POIC
skaitļos:

Darbinieku skaits – 5

Darbinieku skaits videonovērošanas
centrā – 8

Kopš 2010. gada decembra saņemto
pieteikumu skaits interaktīvajā kartē – 302

Saņemto zvanu skaits uz tālruni 8787 –
3116

 

Izpildei reģistrēto pieteikumu
skaits

 

Iedzīvotāji

Aģentūras
«Pilsētsaimniecība» inženieri

februāris

132

 

179

 

marts

101

 

245

 

aprīlis

127

 

218

 

maijs

90

 

164

 

jūnijs

72

 

206

 

jūlijs

26

 

35

 

 Kopā

548

 

1047

 

 

 

Procentuāli saņemto problēmu
pieteikumu sadalījums

Problēmas veids

daudz.

%-tos

Apgaismojums

268

16%

Ceļa zīmes

263

16%

Ielas un ietves

245

15%

Hidrotehniskās
būves

306

19%

Dzīvnieki

161

10%

Koki

32

2%

Transporta būves

168

10%

Luksofori

62

4%

Grāvji

13

1%

Ielu plāksnītes

28

2%

Pieturvietas

33

2%

Zaļā zona

58

4%

Kopā

1637