19.7 °C, 2.2 m/s, 96.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāVides objekts «Drošā pietura» bailes pārvērtīs pozitīvā enerģijā
Vides objekts «Drošā pietura» bailes pārvērtīs pozitīvā enerģijā
05/12/2012

Lai meitenes un zēnus Latvijas reģionos izglītotu par dzimumu stereotipiem un uz dzimumu balstīto vardarbību, centrs «Marta» ar Nīderlandes vēstniecības atbalstu uzsāk projektu «Jaunatne pret vardarbību «Es būšu»». 10. decembrī dažādas aktivitātes iecerētas Jelgavā, un organizatori 13 – 17 gadus vecus jauniešus līdz 7. decembrim līdz pieteikt savu dalību pa e-pastu: liene@marta.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv

Lai meitenes un zēnus Latvijas
reģionos izglītotu par dzimumu stereotipiem un uz dzimumu balstīto
vardarbību, centrs «Marta» ar Nīderlandes vēstniecības atbalstu
uzsāk projektu «Jaunatne pret vardarbību «Es būšu»». 10. decembrī
dažādas aktivitātes iecerētas Jelgavā, un organizatori 13 – 17
gadus vecus jauniešus līdz 7. decembrim līdz pieteikt savu dalību
pa e-pastu: liene@marta.lv.

Kā informē centra «Marta» jauniešu
projektu vadītāja Liene Gātere, pasākums Jelgavā sadarbībā ar
Jelgavas domi un BJC «Junda» notiks 10. decembrī – pulksten 14
«Jundas» teritorijā Skolas ielā 2 tiks atklāts pilsētvides objekts
«Drošā pietura», savukārt pulksten 14.30 visi aicināti pulcēties uz
semināru ideju ražotni Jelgavas 2. pamatskolā Sarmas ielā 2.
Pasākumā piedalīsies arī Nīderlandes vēstnieks.

«Projekts iecerēts, lai izglītotu
meitenes un zēnus Latvijas reģionos par dzimumu stereotipiem un uz
dzimumu balstīto vardarbību. Jauniešu izglītošanas aktivitātes ir
mērķtiecīgi plānotas ārpus Rīgas, kur jauniešiem ir mazāk
aktivitāšu un pieejamās informācijas,» tā L.Gātere, norādot, ka
vairākās Latvijas pilsētās notiks informatīvi semināri, kuru laikā
strukturētās diskusijās izglītos 13 – 17 gadus vecus jauniešus par
cilvēktiesībām un vardarbību pret sievieti. Jauniešiem tiks
sniegtas vajadzīgās iemaņas, lai tie spētu aktīvi rīkoties un
iesaistīties uz dzimumu balstītas vardarbības
mazināšanā.

Savukārt semināra otrajā daļā jaunieši
tiks iesaistīti ideju ģenerēšanā, veicinot viņu pilsonisko
aktivitāti un stiprinot apziņu, ka katrs ir spējīgs rīkoties un
panākt izmaiņas sabiedrībā. Labākās idejas tiks realizētas 2013.
gada pavasarī gaidāmajā centra «Marta» un Eiropas privātā fonda
«OAK» organizētā kampaņā «Jaunieši pret vardarbību».

Paralēli diskusijām katrā no pilsētām
tiek veidoti pilsētvides objekti «Droā pietura»
  nelielas teritorijas pilsētā, kuras kalpos kā
drošā zona, kas ir brīva no vardarbības, kā simboliska baiļu un
negatīvās enerģijas pārvēršana pozitīvajā, proti, drošības sajūtā.
Šo objektu radīšanā piedalās «Martas» vadīto reģionālo zēnu un
meiteņu grupu dalībnieki sadarbībā ar citiem aktīviem reģiona
jauniešiem.

Piedalīties aicināti 13 – 17 gadus veci
jaunieši. Dalību pasākumā jaunieši aicināti pieteikt līdz 7.
decembrim, sūtot e-pastu uz adresi: liene@marta.lv.