19.4 °C, 1.2 m/s, 61.8 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaVidusskolu absolventi saņem centralizēto eksāmenu sertifikātus
Vidusskolu absolventi saņem centralizēto eksāmenu sertifikātus
28/06/2019

Šodien Jelgavas skolās sākusies centralizēto eksāmenu rezultātu un atestātu, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, izsniegšana. Dokumentus par skolas beigšanu šodien saņēma arī Jelgavas 5. vidusskolas absolventi. Klases audzinātāja Natālija Iļjina priecājas, ka visi 23 klases skolēni eksāmenus ir nokārtojuši. Padziļināta rezultātu analīze gan vēl notiks, taču, virspusēji apskatot, rezultāti esot līdzvērtīgi tiem, kādi uzrādīti visa gada garumā.

Jelgavas Izglītības pārvalde sertifikātus un
atestātus šodien ir nodevusi visām pilsētas vispārējās izglītības
iestādēm, kuras jau tos sākušas dalīt saviem absolventiem.
Satraukums, gaidot rezultātus, šopēcpusdien valdīja Jelgavas 5.
vidusskolā. «Ar visiem rezultātiem vēl detalizēti iepazīsimies, bet
par savu priekšmetu – matemātiku – varu teikt: ir labāk nekā klases
gada vidējā atzīme. Taču man kā klases audzinātājai būtiskākais ir
tas, ka visi manējie eksāmenus ir nokārtojuši un šodien saņem
atestātu,» atzīst 12. klases audzinātāja matemātikas skolotāja
N.Iļjina, norādot, ka, salīdzinot ar situāciju pirms pieciem
gadiem, šodienas jaunieši katrs pastiprināti strādā tajā
priekšmetā, kas spēlē nozīmīgu lomu, iestājoties augstskolā.
«Piemēram, Valērijai Ivanovskai ļoti svarīgs ir eksāmena rezultāts
ķīmijā, jo viņa vēlas studēt medicīnu – šī jauniete eksāmenā ieguva
85 procentus; Eduardam Popovskim svarīga ir angļu valoda un viņš
saņēma 90 procentus eksāmenā,» piebilst klases audzinātāja. Skolas
direktore Natela Seļiščeva stāsta, ka vislabākos rezultātus no viņu
skolas uzrādījusi Anastasija Parigina, kura ķīmijas eksāmenā
saņēmusi 96 procentus, bioloģijā – 91, latviešu valodā – 86,
matemātikā – 85 un angļu valodā – 79 procentus. Viņa plāno studēt
medicīnu.

Lielākā daļa uzrunāto Jelgavas 5. vidusskolas
beidzēju jau zina, ar ko saistīs nākotni, kurp tālāk dosies
mācīties vai vismaz virzienu noskatījuši, bet ir arī atsevišķi
absolventi, kas savu izvēli vēl tikai izdarīs, jo esot bijis
svarīgi zināt eksāmenu rezultātus. Pilnīgi skaidrs, ka studēs
medicīnu, ir V.Ivanovskai, tikai šobrīd viņa ir dilemmas priekšā,
kurā augstskolā stāties – Rīgas Stradiņa universitātē vai Latvijas
Universitātē. «Seši gadi – vispārējā medicīna un pēcāk tikpat vēl
izvēlētais novirziens. Šobrīd skatos uz ķirurgiem, bet mācību
procesā jau viss var mainīties. Kāpēc tāda izvēle? Tam ir vairāki
apsvērumi – mana māsa šobrīd ir devītajā kursā un mācās par
reanimatologu, es apmeklēju Latvijas Universitātes Jauno mediķu
skolu, lai pārliecinātos, ka mani šī nozare saista, bet pēdējais
grūdiens tam, ka šī izvēle būs īstā, bija Ēnu diena Jelgavas
pilsētas slimnīcā, kur vēroju vairākas operācijas,» stāsta
Valērija, priecājoties, ka ķīmijas eksāmenā vērtējums ir 85
procenti. «Man izdevās! Tas bija pats svarīgākais eksāmens, lai
varētu iestāties mediķos.»

Viņas klasesbiedrene Diāna
Bobriševa-Gončaruka, vērtējot savus eksāmenu rezultātus, atzīst:
vienmēr var būt labāk. Viņa nolēmusi izmantot Zinātniski
pētniecisko darbu konkursā izcīnīto iespēju un rudenī sākt studijas
LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē budžeta grupā ārpus
konkursa. «Mani saista datorzinības un programmēšana. Mērķtiecīgi
izstrādāju arī divus zinātniski pētnieciskos darbus šajā jomā.
Vienu par to, kā ar 3D modelēšanas starpniecību saglabāt vēstures
objektus, un otru – par hologrammām kā sazināšanās veidu. Mani
darbi tika novērtēti un saņēmu budžeta vietu LLU, kas ir ļoti
nozīmīga balva, jo studijas vienu gadu manis izvēlētajā programmā
maksā 1400 eiro, un tas ir dārgi,» atzīst Diāna.

Detalizētu datu apkopojumu un analīzi par
pārbaudījumu rezultātiem pilsētā kopumā Izglītības pārvalde sola
vasaras otrajā pusē. Taču pēc pārvaldes datiem, 12. klases
eksāmenus mūsu pilsētā šogad kārtoja 526 vidusskolēni. Diemžēl
septiņi divpadsmitie matemātikas un viens latviešu valodas eksāmenā
nav sasnieguši piecu procentu robežu – līdz ar to viņi eksāmenu nav
nokārtojuši un nesaņem vidusskolas beigšanas dokumentu. Viņi
eksāmenu atkārtoti varēs kārtot nākamgad.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»