17.2 °C, 3.6 m/s, 72.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVienojas par kārtību ERAF līdzfinansēto projektu īstenošanai nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanai
Vienojas par kārtību ERAF līdzfinansēto projektu īstenošanai nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanai
26/05/2008

Ministru kabineta komiteja šodien atbalstīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) sagatavoto noteikumu projektu par kārtību, kādā īstenojami Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētie projekti nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanai līdzsvarotai valsts attīstībai.

Ministru kabineta komiteja šodien, 26. maijā,
atbalstīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
(RAPLM) sagatavoto noteikumu projektu par kārtību, kādā īstenojami
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētie projekti
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšanai līdzsvarotai valsts attīstībai.

 

Kopējais aktivitātei pieejamais
finansējums ir 209,22 miljoni latu, tajā skaitā Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums ir 177,83 miljoni latu, bet
nacionālais publiskais finansējums – 31,38 miljoni latu.

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt
noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru
(pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai
pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai
pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām
pašvaldību attīstības programmām.

RAPLM sarunās ar Eiropas Komisiju
vienojusies, ka uz ERAF atbalstu varēs pretendēt šādas pilsētas –
Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Cēsis,
Ventspils, Aizkraukle, Gulbene, Kuldīga, Līvāni, Madona, Saldus,
Smiltene un Talsi.

Aktivitāti īstenos ierobežotas projektu
iesniegumu atlases veidā. Projekta īstenošanas ilgums nedrīkstēs
pārsniegt trīs gadus pēc vienošanās par projekta īstenošanu
noslēgšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 31.
augustam.

Aktivitātes īstenošanu nodrošinās RAPLM
kā atbildīgā iestāde un Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā
sadarbības iestāde.

Projekta iesniegumiem būs jāatbilst
aktivitātes mērķim – nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi saskaņā ar pašvaldību
attīstības programmām.

Projektam būs jāparedz integrēta pieeja
pilsētas infrastruktūras attīstībai, veidojot tiešu sasaisti ar
apstiprināto integrēto pašvaldības attīstības programmu, analizējot
projekta ietekmi uz nozaru attīstību un teritorijām ārpus
reģionālas vai nacionālas nozīmes centra teritorijas, kurā plānots
īstenot projektu.

Plānotajiem projekta rezultātiem jābūt
vērstiem vismaz uz vienu no šādiem rādītājiem izpildi: pilsētvides
atjaunošanas vai revitalizācijas sekmēšana, pilsētu konkurētspējas
celšanās veicināšana, kopienas attīstības sekmēšana, darba vietu
skaita saglabāšana un jaunu darba vietu izveide.

Projektā tiks atbalstītas šādas
aktivitātes: pilsētvides atjaunošana, pilsētas konkurētspējas
celšana vai pilsētas kopienas attīstība, kas vērsta uz kvalitātes
prasībām atbilstošas infrastruktūras izveidi, sekmējot sabiedrisko
pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, un atbilst normatīvajos
aktos noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām.

Tāpat uz atbalstu var pretendēt Eiropas
Savienības struktūrfondu informācijas un komunikācijas pasākumi,
Eiropas Sociālā fonda atbalsta jomas, tostarp apmācības, sociālo
korekciju programmu izstrāde, pētījumu veikšana, nodarbinātības
pasākumi.

Projektu pieteikumus vērtēs komisija,
kuras sastāvā būs RAPLM, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas
ministrijas, Vides ministrijas, Kultūras ministrijas un Finanšu
ministrijas pārstāvji.

 

www.leta.lv