13.7 °C, 0.4 m/s, 94.8 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVisbiežāk ar Latviju lepojas zemgalieši
Visbiežāk ar Latviju lepojas zemgalieši
16/11/2019

Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas priekšvakarā vairākums Latvijas iedzīvotāju – 69 procenti – norāda, ka lepojas ar savu valsti, liecina Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja un «Norstat» veiktā aptauja. Visbiežāk lepnumu par Latviju pauduši zemgalieši – 83 procenti un vidzemnieki – 79 procenti, taču arī pārējos novados un Rīgā vairāk nekā 60 procenti respondentu norādījuši, ka jūtas lepni par Latviju.

Pētījumā secināts, ka visbiežāk minētais
iemesls lepnumam ir Latvijas daba. 86 procenti aptaujāto to
izcēluši kā galveno vērtību, kam seko tradīcijas un ar tām
saistītie notikumi – Dziesmu un deju svētki, Līgo svinēšana, kā arī
citas tautas tradīcijas (60 procenti), kultūras sasniegumi –
māksla, mūzika, literatūra, kino (50 procenti) un sportistu
panākumi (39 procenti). Dažādas tradīcijas sievietes biežāk
minējušas kā lepnuma iemeslu, savukārt vīriešiem svarīgāki ir
Latvijas sasniegumi sportā (44 procenti vīriešu pretstatā 35
procenti sieviešu).

Iedzīvotāji kā Latvijas atšķirīgās pozitīvās
iezīmes norāda arī vietējos ēdienus, apkārtējos cilvēkus un
sabiedrību kopumā, kā arī Latvijā radītās tehnoloģijas un
inovācijas. Raksturīgi, ka visvairāk ar Latviju lepojas vecāka
gadagājuma iedzīvotāji – 80 procenti aptaujāto vecumā virs 60
gadiem atzinuši, ka kopumā jūtas lepni.

Vairāk nekā puse jeb 57 procenti iedzīvotāju
plāno svinēt Latvijas valsts dzimšanas dienu 18. novembrī.
Visčaklākie svinētāji ir vidzemnieki – tur svētkiem gatavojas 71
procents iedzīvotāju. Savukārt Kurzemē valsts svētkus svinēs
nepilna puse jeb 48 procenti iedzīvotāju. Desmitā daļa aptaujāto
Latvijas iedzīvotāju vēl nav izlēmuši, vai svinēs Latvijas valsts
101. dzimšanas dienu.

Jāpiebilst, ka aptauju veica datu ieguves un
apstrādes kompānija «Norstat» 2019. gada oktobrī, ar interneta
starpniecību visā Latvijā aptaujājot vismaz 1000 iedzīvotājus
vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva