17 °C, 4.1 m/s, 95.7 %

Izglītība

Visi bērni ir vienādi
03/04/2008

Jelgava ir viena no retajām pilsētām valstī, kurā jau pirms četriem gadiem ieviestais projekts «Kvalitatīva izglītība čigānu bērniem» ļauj čigānu tautības bērniem integratīvā vidē uzsākt izglītošanos jau pirmsskolas vecumā. Šajā laikā gūtas vairākas atziņas, bet būtiskākā no tām: čigānu bērnu vecāki vēlas, lai viņu atvases noteikti iegūtu labāku izglītību nekā savulaik viņi paši, un tas vien jau ir solis uz priekšu.

Kristīne Langenfelde

Jelgava ir viena no retajām pilsētām valstī, kurā jau pirms
četriem gadiem ieviestais projekts «Kvalitatīva izglītība čigānu
bērniem» ļauj čigānu tautības bērniem integratīvā vidē uzsākt
izglītošanos jau pirmsskolas vecumā. Šajā laikā gūtas vairākas
atziņas, bet būtiskākā no tām: čigānu bērnu vecāki vēlas, lai viņu
atvases noteikti iegūtu labāku izglītību nekā savulaik viņi paši,
un tas vien jau ir solis uz priekšu.

Projekts īstenots, un tagad darbs turpinās pirmsskolas izglītības
iestādē «Pasaciņa», ko apmeklē vidēji 13 čigānu tautības bērni.
«Pasaciņas» vadītāja Zinta Strika nešaubīgi apstiprina: visā
pasaulē bērni ir vienādi. «Nav nozīmes tautībai vai citiem
aspektiem – bērns ir un paliek bērns, bet to, kāds viņš izaugs, jau
veidojam mēs, pieaugušie, un tikai tad rodas šīs atšķirības. Tāpēc
daudz būtiskāka šajā ziņā ir vecāku loma – ja viņi ir gatavi savu
bērnu atbalstīt, rūpēties un strādāt ar viņu, tad sekmes būs kā
latviešu, krievu, baltkrievu, tā čigānu bērnam. Un to mēs arī jūtam
– čigānu bērni ir gudri, ja vien vecāki viņus atbalsta,» uzsver
Z.Strika.
Šo gadu laikā «Pasaciņas» pedagogi strādājuši daudz un galvenokārt
jau tāpēc, lai mainītu čigānu tautības bērnu vecāku viedokli.
«Projekts mums deva iespēju ne vien pilnveidot materiālo bāzi, bet
arī algot pedagoga palīgu – čigānu tautības cilvēku, kurš jau daudz
sekmīgāk varēja saprasties ne tikai ar bērniem, bet arī ar viņu
vecākiem. Projektam noslēdzoties, ar pašvaldības atbalstu mēs varam
turpināt algot šo darbinieku. Jā, katrai tautībai ir sava
mentalitāte, rakstura iezīmes, un čigānus mēs noteikti varētu dēvēt
par sava veida «brīvajiem putniem». Daļai no viņiem noteikti
nepieciešams papildu stimuls, lai lemtu par labu savu bērnu
izglītošanai. Protams, sava loma bija arī valdošajam uzskatam, ka
čigānu bērns varētu tikt atstumts, nepieņemts kolektīvā, taču to
visu sekmīgi risinājām ar pedagoga palīga starpniecību. Tas, ka pie
mums strādā čigānu tautības darbinieks, ir neatsverams ieguvums –
saprašanos veidot ir daudz vieglāk – viņi cits citu saprot labāk,
pazūd šī šaubu ēna, tiek iegūta pārliecība, ka mēs tiešām strādājam
tāpēc, lai katrs bērniņš šeit justos kā mājās,» atzīst
vadītāja.
Un labi uzsāktais ātri vien arī nesa augļus – cits no cita čigāni
uzzināja par iespēju bērnu izglītošanos uzsākt «Pasaciņā», kur viss
pielāgots tam, lai mazais saprastu un saprastos. Grupiņās joprojām
svarīgākajām lietām klāt pieliktas zīmītes, kur gan latviešu, gan
krievu, gan čigānu valodā rakstīti to nosaukumi – tā, lai bērns
pamazām mācītos valodas. Arī tad, ja latviešu valoda vēl tik labi
nevedas, tās ir čigānu tautības audzinātāja palīgs, kurš strādā arī
kā tulks.
«Visu šo gadu laikā gan atceros tikai vienu gadījumu, kad pie mums
atnāca piecus gadus veca meitenīte, kura neprata runāt latviski –
viņas saziņas valoda bija tikai čigānu. Taču pārsvarā bērni prot kā
vienu, tā otru valodu – tā tikai jāizkopj. Un te jau mēs arī redzam
integrāciju – tas nozīmē, ka vecāki apzinās bērna nepieciešamību
runāt latviski un prast savas valsts valodu. Varbūt, ka ne katrs
ģimenē runā latviski, taču bērni satiekas pagalmā, rotaļājas un
saprasties iemācās ātri,» spriež Z.Strika.
Iespējams, ne katram no šiem bērniem iemesls, kāpēc viņš nāk
dārziņā, ir mums tik ierastais – vecāki strādā, aizņemti, auklīti
algot dārgi, nav arī vecmāmiņas, kas pieskatītu mazo. «Te drīzāk
svarīgāk ir dot iespēju bērnam, jo vecāki paši bieži vien ir bez
darba, ar ļoti zemu izglītības līmeni, bet vēlas, lai viņa bērnam
būtu attīstības iespējas,» uzskata Z.Strika.
Tas viss liek secināt, ka čigānu tautības cilvēki maz pamazām maina
savu ierasto dzīves stilu un sāk izprast, ka izglītībai tajā ir
ļoti būtiska loma – vienam izdodas labāk, otram mazliet vairāk
jāpiepūlas, taču tas ir izdarāms, ja vien vecāki ir gatavi
atbalstīt savu bērnu ne tikai pirmsskolas vecumā, bet arī vēlāk,
skolas gaitas uzsākot.