16.5 °C, 2 m/s, 72.8 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVK: 17 gadu laikā neviena no atbildīgajām iestādēm nav veikusi pārbaudes par rīcību ar Nacionālo muzeju krājumu
VK: 17 gadu laikā neviena no atbildīgajām iestādēm nav veikusi pārbaudes par rīcību ar Nacionālo muzeju krājumu
26/05/2008

Valsts kontrole (VK) revīzijā konstatējusi, ka pēdējo 17 gadu laikā neviena no atbildīgajām iestādēm nav veikusi pārbaudes par rīcību ar Nacionālo muzeju krājumu, informē VK Komunikācijas daļas vadītāja Inga Ozoliņa.

Valsts kontrole (VK) revīzijā
konstatējusi, ka pēdējo 17 gadu laikā neviena no atbildīgajām
iestādēm nav veikusi pārbaudes par rīcību ar Nacionālo muzeju
krājumu, informē VK Komunikācijas daļas vadītāja Inga
Ozoliņa.

 

Revīzijā konstatēts, ka netiek ievērots
Kultūras ministrijas (KM) nolikums, kas nosaka, ka ministrijai
jāveic funkciju izpildes un citas pārbaudes tās padotības iestādēs,
kā arī netiek nodrošināta muzeju pilnīga funkcionālā pārraudzība.
Ne KM Iekšējā audita nodaļa, ne citas ministrijas nodaļas vai
padotības iestādes neveic pārbaudes muzejos par rīcības ar
Nacionālo muzeju krājumu atbilstību normatīvajiem
aktiem.

Vairākos muzejos, pēc VK domām, pastāv
krāpšanas, muzeja priekšmetu pazušanas, sabojāšanas un saglabātības
pakāpes pasliktināšanās risks, jo muzeji neievēro normatīvo aktu
prasības attiecībā uz muzeju krājuma uzskaiti, esības pārbaudi,
deponēšanu un saglabāšanu.

Tā kā muzeju krājuma priekšmeti netiek
uzskaitīti finanšu grāmatvedības uzskaitē, normatīvie akti nosaka
stingras prasības attiecībā uz muzeju krājuma uzskaiti krājuma
inventāra grāmatās, uzskaites dokumentācijas sagatavošanu un
glabāšanu. Revīzijā konstatēts, ka vairākos muzejos šīs prasības
netiek ievērotas.

Neizveidojot atbilstošu muzeju krājuma
priekšmetu glabāšanas sistēmu un nepilnīgi veicot muzeju krājuma
priekšmetu signēšanu, kā arī nepilnīgi veidojot uzskaites kartotēku
un neveicot muzeju krājuma priekšmetu zinātnisko izpēti, netiek
ievērotas MK noteikumu par Nacionālo muzeju krājumu prasības un
muzeji nenodrošina pilnīgu pamatinformāciju par muzeju krājuma
esību un uzskaiti.

Tā kā revīzijas laikā netika atrasti
vairāki muzeju krājuma priekšmeti un KM nav izstrādājusi un muzeju
vadība nav ieviesusi tādu kontroles sistēmu, kas nodrošina
normatīvo aktu ievērošanu, muzejos pastāv krāpšanas risks, norāda
VK.

Vairākos muzejos krātuves nav
atbilstošas krājumu uzglabāšanai, netiek nodrošināti nepieciešamie
uzglabāšanas apstākļi un mikroklimats, lai nepieļautu muzeja
priekšmetu saglabātības pakāpes pasliktināšanos.

KM nenodrošina pietiekamu Muzeju valsts
pārvaldes (MVP) uzraudzību, kā arī nepieprasa nepieciešamo
informāciju par nozares aktualitātēm un problēmām.

Arī muzejos kontroles vide ir vāja, jo
muzeju direktori paļaujas uz galvenā krājumu glabātāja darbu, to
nepārbaudot, kā arī netiek veikti citi uzraudzības
pasākumi.

Pēc veiktās likumības revīzijas VK ir
izstrādājusi 15 ieteikumus, kurus KM ir apņēmusies ieviest laikā
līdz 2009.gada 1.aprīlim.

www.leta.lv