26.3 °C, 3.2 m/s, 38.9 %

Pilsētā

Voldemārs Strīķis, domes deputāts:
12/03/2009
«Pirms četriem gadiem tiku ievēlēts par Jelgavas domes
Kultūras, izglītības un sporta komitejas priekšsēdētāju. Esmu
gandarīts, ka šajos gados izdevās ievērojami palielināt finansējumu
bērnudārziem, skolām, kultūrai, sportam. Ik gadus tika apsekotas
skolas, sevišķi pirms mācību gada sākuma. Informāciju, ko guvu,
izmantoju, plānojot budžetu. Esmu sekojis līdzekļu izlietojumam un
meklējis iespējas, kā iegūt papildu līdzekļus.
Vēl darbojos Finanšu komitejā, kurā jāpārzina līdzekļu
izlietojums visā pilsētā, kā arī jāraugās, lai tie tiktu racionāli
izlietoti.
Tiku ievēlēts arī Sporta servisa centra valdē. Arī šeit iegūto
informāciju liku lietā, veidojot budžetu sporta pasākumiem.
Lielākais ieguvums pilsētai un reģionam – topošā Zemgales Olimpiskā
centra jaunbūve.
Intensīvs darbs bija arī Integrācijas komisijā, kurā pildīju
priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Izstrādājām Integrācijas
koncepciju un darba programmu, kura kalpo par pamatu visu virzienu
integrācijas jautājumos.
Pēc manas iniciatīvas tika nodibināts Jāņa Bisenieka fonds,
kas ik gadu rīko konkursus, lai noskaidrotu čaklākos, populārākos
kultūras, izglītības un uzņēmējdarbības censoņus. Darbojos fonda
valdē. Valde man ir uzticējusi žūrijas komisijas priekšsēdētāja
pienākumus. Par uzvarētājiem jau kļuvusi profesore Baiba Rivža,
zemnieks un kultūras darbinieks Jānis Vinters, kā arī uzņēmēji: SIA
«Kan­c­lers» vadītāja Ilva Mieze un Mašīnbūves rūpnīcas īpašnieks
Pēteris Bila.
Priekšvēlēšanu solījumi izpildīti. Pilsēta attīstās, rodas
arvien jauni uzdevumi. Esmu piedalījies vairāku citu nozīmīgu
jautājumu izlemšanā, piemēram, Zemgales Olimpiskā centra
būvniecības, 4. vidusskolas piebūves celtniecības, Kalnciema ceļa
un Svētes ielas remontdarbu, LLU objektu remontdarbu veicināšanā,
kā arī LLU aktualitāšu risināšanā.
Starpvēlēšanu periodā divus gadus pildīju LZS Jelgavas nodaļas
priekšsēdētāja pienākumus. Raudzījos, lai priekšvēlēšanu solījumi
tiktu pildīti. Tie tika regulāri apspriesti LZS valdes sēdēs.
Personīgi esmu risinājis virkni jautājumu ZZS Saeimas
frakcijā: par papildu līdzekļu iedalīšanu LLU vajadzībām, skolu
remontiem, kultūras un sporta pasākumiem. Vairākkārt esmu
piedalījies Saeimas ZZS frakcijas darbā, pieņemot svarīgus lēmumus.
Kā LZS pārstāvis darbojos valsts nodarbinātības un sociālo lietu
dienestos, kur piedalījos, lemjot gan valsts mēroga, gan Jelgavas
pilsētas iedzīvotāju labā.
Četru gadu periodā daudz paveikts. Jāatzīst, ka pilsētas
izaugsmes vajadzības apsteigušas iecerēto. Pašreiz nav viegli, jo
diemžēl pārsteidza pasaules, arī Latvijas ekonomikas krīze.
Pārdzīvoju kopīgi ar pilsētas iedzīvotājiem. Turpmākajos gados
gaida spraigs darbs – jādara tā, lai rīkotos tālredzīgāk, lai spētu
sasniegt vēl augstākus mērķus.»