18 °C, 4.3 m/s, 83.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVSAA sākusi šogad pārskatīto 2010. gada pensiju izmaksu
VSAA sākusi šogad pārskatīto 2010. gada pensiju izmaksu
19/05/2016

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir uzsākusi izmaksāt pensijas, kas pārskatītas no 2016. gada 1. janvāra, piemērojot koriģētos algu indeksus. Ja pensija ir lielāka nekā iepriekš saņemtā pensija, tad starpība tiek izmaksāta vienā summā par visu pagājušo periodu, informē VSAA.

VSAA vērš uzmanību, ka pārskatīšanas rezultātā ne visu pensiju
apmēri mainīsies – vecuma pensijas apmērs tiks saglabāts
iepriekšējā apmērā, ja vecuma pensija bija piešķirta minimālajā
apmērā un pārskatīšanas rezultātā aprēķinātais vecuma pensijas
apmērs nesasniedz minimālo apmēru; ja vecuma pensija piešķirta
iepriekš saņemtās invaliditātes vai izdienas pensijas apmērā, un
pārskatīšanas rezultātā aprēķinātais vecuma pensijas apmērs
nesasniedz iepriekš saņemtās invaliditātes vai izdienas pensijas
apmēru; ja vecuma pensija, kas piešķirta pirms 2010. gada, katru
gadu ir pārrēķināta par papildu uzkrāto pensijas kapitālu.

«Tiem pensionāriem, kuriem pensijas apmērs būs palielinājies,
VSAA uz pensionāra deklarētās dzīvesvietas adresi nosūtīs lēmumu
par jauno pensijas apmēru,» akcentē VSAA, uzsverot, ka jaunajā
pensijas apmērā nav ietverta iepriekš piešķirtā piemaksa pie
pensijas, kuras apmērs netiek pārskatīts, tāpēc lēmumā nav
norādīts. Iepriekš piešķirtā piemaksa pie pensijas tiek izmaksāta
vienlaicīgi ar pārskatīto pensiju.

Pensijas saņēmējiem, kuriem pensija pārsniedz ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli (IIN) neapliekamo minimumu 235 eiro mēnesī (ja nav
papildus atvieglojumi), no summas, kas pārsniedz neapliekamo
minimumu, VSAA ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 procentu
apmērā.

Ja pensijas starpība tiek izmaksāta pirms regulārās mēneša
pensijas izmaksas, to izmaksā bez IIN ieturējumiem, bet visu kopējo
IIN summu gan no izmaksātās pensijas starpības, gan regulārās
mēneša pensijas VSAA ietur no regulārās mēneša pensijas. Tāpēc
regulārā mēneša pensija, ko saņem tajā mēnesī, kurā pirms tam
izmaksāta pensijas starpība, var būt samazinātā apmērā.

Jāpiebilst, ka 2016. gadā tiek pārskatītas 2010. gadā piešķirtās
un 2010. gadā par uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas
piešķiršanas pārrēķinātās vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma
pensijas kopumā vairāk nekā 34 tūkstošiem pensionāru.

Ilustrācija: no JV arhīva