25.8 °C, 2.8 m/s, 54.6 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāZalāns aptur ieceri divkāršot nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalā
Zalāns aptur ieceri divkāršot nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalā
11/12/2009

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns šodien izdevis rīkojumu, ar kuru apturēti Jūrmalas domes saistošo noteikumu grozījumi, kas paredzēja divkāršot nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalā, aģentūru LETA informēja ministra preses sekretāre Dace Kārkliņa.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
Edgars Zalāns šodien izdevis rīkojumu, ar kuru apturēti Jūrmalas
domes saistošo noteikumu grozījumi, kas paredzēja divkāršot nodevu
par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalā, aģentūru LETA informēja
ministra preses sekretāre Dace Kārkliņa.

«Jūrmalas dome ir rīkojusies bezatbildīgi, graujot iedzīvotāju
uzticību pašvaldības darbam. Ikviena pašvaldība esošajā
ekonomiskajā situācijā saskaras ar budžeta ieņēmumu kritumu.
Risinājums tam nevar būt papildus maksājumu ieviešana to funkciju
īstenošanai, kas jau tiek finansētas no nodokļu maksātāju naudas,»
savu lēmumu skaidro Zalāns.

Izvērtējot Jūrmalas domes veiktos grozījumus saistošajos
noteikumos par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā,
ministrijā secināts, ka nav bijis ne tiesiska, ne ekonomiska pamata
paaugstināt nodevu. Kā liecinot domes sēdes protokols, pirms lēmuma
pieņemšanas notikusi diskusija par to, ka nodevas paaugstināšana
nepieciešama pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanai. Kā
alternatīva nodevas paaugstināšanai apspriesta arī maksas stāvvietu
izveidošana.

Arī sniedzot pamatojumu ministrijai, Jūrmalas dome norādīja, ka
finansiāli ekonomiskais pamatojums transporta līdzekļu iebraukšanas
nodevas palielinājumam, cita starpā, ir vides aizsardzībai
paredzēto izdevumu palielinājums. Tie ietver kapitālieguldījumus un
kārtējās izmaksas vides aizsardzības pasākumiem – pilsētvides
sakārtošanai, notekūdeņu apsaimniekošanai, atkritumu
apsaimniekošanai, augsnes, pazemes ūdeņu un virszemes ūdeņu
attīrīšanai, bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzībai, kā
arī tūrismam labvēlīgas vides radīšanai.

Saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām» ūdensapgāde un kanalizācija,
sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana, administratīvās teritorijas
labiekārtošana, ir pašvaldību autonomās funkcijas, kuru izpilde
jāorganizē visām Latvijas pašvaldībām.

Līdz ar to finanšu līdzekļu iegūšana šo funkciju īstenošanai,
paaugstinot pašvaldības nodevu par iebraukšanu īpaša režīma zonā,
neesot pamatota. Ministru kabinets īpaša režīma zonas statusu
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā piešķīris ar mērķi
nodrošināt vides aizsardzību, nevis nodrošināt papildus finansējumu
jebkuru pašvaldības autonomo funkciju izpildei.

No šā gada 1.jūnija ir spēkā jauns regulējums pašvaldību nodevu
uzlikšanas kārtībai. Lai piemērotu nodevu par transportlīdzekļu
iebraukšanu īpaša režīma zonā, tā ir jānosaka attiecīgās
pašvaldības teritorijas plānojumā, veicot sabiedrisko apspriešanu.
Īpašā režīma zonas mērķis var būt ceļu satiksmes drošības
uzlabošana, sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšana, kā arī dabas, īpaši aizsargājamo
kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzība.

Līdz ar to pēc 1.jūlija jauni vietējo pašvaldību saistošie
noteikumi par pašvaldības nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu
īpaša režīma zonās var tikt izdoti un stāties spēkā tikai gadījumā,
ja īpaša režīma zona ir noteikta attiecīgās pašvaldības teritorijas
plānojumā.

Ministra Zalāna rīkojums par Jūrmalas pilsētas domes saistošo
noteikumu darbības apturēšanu tiks publicēts laikrakstā «Latvijas
Vēstnesis» un nosūtīts domes priekšsēdētājam Raimondam
Munkevicam.

Ministrs Zalāns aicina Jūrmalas domi uzsākt darbu pie
teritorijas plānojuma grozījumiem un diskusijā par īpaša režīma
zonas noteikšanu aktīvi iesaistīt iedzīvotājus un vietējos
uzņēmējus.

Kā ziņots, Jūrmalas dome, neņemot vērā Reģionālās attīstības un
pašvaldības lietu ministrijas iebildumus, 8. decembrī laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis» publicēja 29.oktobrī pieņemtos grozījumus
saistošajos noteikumos «Par transporta iebraukšanu īpaša režīma
zonā Jūrmalā», kas paredz iebraukšanas maksu no 1.janvāra
kūrortpilsētā paaugstināt līdz diviem latiem.

LETA