9.7 °C, 1.9 m/s, 89.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāZālei jābūt nopļautai; pilsētas teritorijā vietumis jau otrais pļāvums
Zālei jābūt nopļautai; pilsētas teritorijā vietumis jau otrais pļāvums
07/06/2011

Iestājoties siltajam laikam, pilsētas teritoriju īpašniekiem īpaša uzmanība jāpievērš piegulošajām teritorijām, grāvmalām un citām teritorijām, lai tās neaizaugtu ar garu zāli, kas bojā pilsētas ainavu, atgādina Jelgavas Pašvaldības policija. Šajās dienās arī intensīvi turpinās zāliena pļaušana pilsētas teritorijā.

www.jelgavasvestnesis.lv

Iestājoties siltajam laikam,
pilsētas teritoriju īpašniekiem īpaša uzmanība jāpievērš
piegulošajām teritorijām, grāvmalām un citām teritorijām, lai tās
neaizaugtu ar garu zāli, kas bojā pilsētas ainavu, atgādina
Jelgavas Pašvaldības policija. Šajās dienās arī intensīvi turpinās
zāliena pļaušana pilsētas teritorijā.

Kā stāsta pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste
Ilze Gamorja, pļaušanas darbi pilsētas teritorijā sākti jau maija
sākumā un atsevišķās vietās zāliens tiek pļauts jau otro reizi šajā
sezonā. Pļaušanas darbi saskaņā ar līgumu uzticēti SIA «Kulk».
Īpaši aktuāli ir līdz Līgo svētkiem ne tikai nopļaut zālienu
pilsētas parkos, skvēros, centra daļā un izpļaut grāvmalas, bet
šajās dienās arī skolām piegulošo teritoriju, jo pavisam drīz
sāksies izlaidumu laiks.

Pašvaldības policija
atgādina, ka par savu īpašumu, nopļaujot zāli, jārūpējas arī
iedzīvotājiem un šim jautājumam tiek pievērsta pastiprināta
uzmanība. «Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Pilsētas
iecirkņu grupas inspektori pēdējās divās nedēļās sastādījuši 18
apskates protokolus, ar 49 cilvēkiem veiktas preventīvas pārrunas,
savukārt 12 cilvēki uz Pašvaldības policiju uzaicināti ar
pavēstēm,» informē Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste juriste Sandra Reksce. Viņa akcentē, ka lielākoties
iedzīvotāji ir atsaucīgi un reaģē uz policistu aizrādījumiem – zāle
pēc preventīvajām pārrunām gandrīz vienmēr tiek nopļauta,» tā
viņa.

Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka vietās, kur nav ielas
vai ceļa, jānodrošina īpašumam piegulošajās teritorijās sakopšana
un zāles nopļaušana, ieskaitot arī grāvjus, ap fizisko personu
īpašumiem līdz piecu metru, juridisko personu īpašumiem līdz 25
metru platā joslā vai atbilstoši saskaņojumam ar
«Pilsētsaimniecību», – vismaz trīs reizes sezonā. Zāles garums
nedrīkst pārsniegt 10 centimetrus, bet ārpus centra zonas – 15
centimetrus. Neapbūvētajās teritorijās zālāju nopļaušana
jānodrošina līdz 10 metru platā joslā no ietves vai brauktuves,
neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās. Savukārt
mazdārziņu īpašniekiem (nomniekiem) savos objektos jānodrošina
teritorijas uzturēšana, robežai piegulošās teritorijas tīrīšana un
zāles nopļaušana, ieskaitot arī grāvjus, līdz 10 metru platā joslā
vai atbilstoši saskaņojumam ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība», kā arī atkritumu izvešana. Apkopjamā
teritorijā, kurā ir īpaši ierīkoti zālieni, zāles garums nedrīkst
pārsniegt 10 centimetrus, pārējos kopjamos vai pie ielām piegulošos
zālienos zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 centimetrus, ārpus
pilsētas centra zonas neapbūvētajās teritorijās pieļaujama zālienu
nopļaušana līdz 3 metru platā joslā no ietves vai
brauktuves.

«Citas zālienu platības pļaujamas ne
retāk kā divas reizes sezonā – tām jābūt nopļautām līdz 23. jūnijam
un līdz 15. septembrim,» tā S.Reksce, atgādinot, ka Jelgavas
pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka pārkāpuma izdarīšanas
vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti pārkāpējam, var
uzlikt naudas sodu līdz 10 latiem, sastādot administratīvo
protokolu, kurš tiek izskatīts pašvaldības administratīvajā
komisijā, var noteikt naudas sodu līdz 50 latiem.