24.7 °C, 6.8 m/s, 86.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāZemgalei izstrādās Sociālo pakalpojumu programmu
Zemgalei izstrādās Sociālo pakalpojumu programmu
15/10/2009

Līdz 2010. gada 31. maijam Zemgalē paredzēts izpētīt pašreizējo situāciju sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā, kā arī izzināt un apkopot labās prakses piemērus Eiropas attīstītākajās valstīs.

Ilze Knusle-Jankevica

Līdz 2010. gada 31. maijam Zemgalē paredzēts izpētīt
pašreizējo situāciju sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu jomā, kā arī izzināt un apkopot labās prakses piemērus
Eiropas attīstītākajās valstīs.

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) speciālists Juris Kālis
norāda, ka tas tiek darīts Eiropas Sociālā fonda (ESF)
apakšaktivitātes «Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos» pirmās
kārtas konkursā atbalstītā projekta «Sociālo pakalpojumu programmas
izstrāde Zemgales reģionā» ietvaros. Projekts ilgs līdz nākamā gada
31. maijam, un šajā laikā ekspertu komanda reģionam izstrādās
vidēja termiņa Sociālo pakalpojumu attīstības programmu. Darba
nobeiguma fāzē gandrīz vai katrā pilsētā un novadā organizēs
programmas sabiedrisko apspriešanu, bet iedzīvotāju izteiktos
priekšlikumus un labojumus ietvers dokumenta galīgajā redakcijā.
Bez tam notiks arī projekta ieviešanas noslēguma konference.

J.Kālis norāda, ka minēto aktivitāšu veikšanā plānots iesaistīt
Zemgales lielajās pilsētās Jelgavā un Jēkabpilī, kā arī 20 novados
strādājošos sociālos darbiniekus un deviņus ekspertus, kuru vidū
būs gan bijušo rajona padomju pieredzējušākie speciālisti, gan tādi
profesionāļi kā sociālais pedagogs, rehabilitologs un psihologs. Ja
situācijas izpētes gaitā radīsies neskaidri jautājumi, iecerēts
rīkot atsevišķus seminārus.

Līdz šim Zemgales plānošanas reģionam bija izstrādāta un
apstiprināta Tūrisma, Meža, Uzņēmējdarbības, Nodarbinātības,
Mūžizglītības un Inovatīvās darbības attīstības programma, taču
sociālajā sfērā šāds dokuments izpalika.