16.7 °C, 1.6 m/s, 82.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāZināmas eglīšu tirdzniecības vietas
Zināmas eglīšu tirdzniecības vietas
14/12/2008

Kā ierasts, arī šogad pašvaldība noteikusi septiņas vietas pilsētā, kur tirgotāji drīkstēs pārdot Ziemassvētku eglītes. Tirgošanās maksa – pieci lati dienā par vietu. Taču savām vajadzībām vienu eglīti katrs var nozāģēt akciju sabiedrības «Latvijas valsts meži» (LVM) apsaimniekotajos mežos.

Ritma Gaidamoviča
Kā ierasts, arī šogad
pašvaldība noteikusi septiņas vietas pilsētā, kur tirgotāji
drīkstēs pārdot Ziemassvētku eglītes. Tirgošanās maksa – pieci lati
dienā par vietu. Taču savām vajadzībām vienu eglīti katrs var
nozāģēt akciju sabiedrības «Latvijas valsts meži» (LVM)
apsaimniekotajos mežos.
Jelgavas pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta informē,
ka pašvaldība pilsētā noteikusi septiņas eglīšu tirdzniecības
vietas: eglītes drīkst tirgot Driksas ielas gājēju posmā, kur
pieejamas divas tirdzniecības vietas; Katoļu ielā pie lielveikala
«Kanclera nams» (divas vietas); Mātera ielā 25D autoostas
teritorijā (četras vietas); pie nama Lielajā ielā 8 (divas vietas);
stāvlaukumā Lielajā ielā 30 (divas vietas) un Raiņa ielā 26 (divas
vietas), kā arī autostāvvietā Pērnavas ielā 4, kur tirgošanai
atvēlētas četras vietas. Nomas maksa par vietu – pieci lati
dienā. 
Savukārt LVM informē, ka personiskām vajadzībām ikviens
Latvijas iedzīvotājs drīkst nocirst vienu eglīti akciju sabiedrības
apsaimniekotajos mežos. Tiesa gan – jāatceras, ka eglītes aizliegts
zāģēt jaunaudzēs, taču to drīkst darīt uz stigām, grāvmalās, zem
elektrolīnijām un cita veida komunikācijām. Eglītes celma diametram
jābūt mazākam par 12 centimetriem, kas parasti atbilst divus līdz
trīs metrus garai eglei. 
«Izvēloties eglīti valsts mežos, varam būt droši, ka
Ziemassvētkus sagaidām, nenodarot pāri mežam, kā arī atbalstot
videi draudzīgu un sociāli atbildīgu saimniekošanu, ko paredz
zaļais FSC sertifikāts, kas piešķirts «Latvijas valsts mežiem»,»
informē LVM. Tas pieļauj arī skuju koku zaru savākšanu no jau
nocirstiem kokiem vietās, kur notikusi meža izstrāde. Tomēr, lai
nerastos konflikti, LVM pirms eglītes ciršanas vai zaru savākšanas
aicina pārliecināties, kam pieder mežs, visdrošāk – apjautājoties
par to LVM mežsaimniecībās vai Valsts meža dienesta
mežniecībās.
Nereti arī uzņēmēji savus birojus un ēku pagalmus vēlas rotāt
ar lielākām eglēm. Zemgales mežsaimniecības izpilddirektora
vietnieks plānošanas jautājumos Edmunds Linde informē, ka šādā
gadījumā jādodas uz Zemgales mežsaimniecību ar iesniegumu, kurā
norādītas vēlmes. «Pēc iesnieguma saņemšanas saskaņā ar cenrādi
aprēķinām, cik tāda egle maksās – viens metrs šobrīd maksā 3,40
lati bez nodokļiem. Tad uzņēmējs veic priekšapmaksu un tiek
nosūtīts uz tuvāko iecirkni, kur iecirkņa vadītājs norādīs to koku,
kuru par attiecīgu samaksu varēs nocirst,» tā E.Linde. Papildus
informāciju var saņemt LVM Zemgales mežsaimniecībā pa tālruni
63007166.