7.3 °C, 4.3 m/s, 48 %

Jelgavas 4. vidusskola aicina darbā izglītības psihologu

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeVakancesJelgavas 4. vidusskola aicina darbā izglītības psihologu
Jelgavas 4. vidusskola aicina darbā izglītības psihologu

Darba pienākumi

 • veikt bērnu psiholoģisko (intelektuālo un emocionālo spēju, uzvedības sfēras) izpēti;
 • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais tiek sūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
 • konsultēt izglītības iestāžu pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus izglītojamā psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • sniegt psiholoģisko palīdzību, t.sk. piesaistot citus speciālistus krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem;
 • veikt sociālpsiholoģiskās vides izpēti izglītības iestādē (pēc nepieciešamības);
 • piedalīties izglītības iestāžu atbalsta komandas darbā (pēc nepieciešamības);
 • vadīt nodarbības un piedalīties vecāku sapulcēs par psiholoģijas tēmām;
 • sniegt metodisku, konsultatīvu atbalstu un ieteikumus izglītības iestāžu vadītājiem izglītojamo psiholoģiskās labbūtības veicināšanai.

Prasības pretendentiem

 • maģistra grāds izglītības vai klīniskajā psiholoģijā;
 • psihologa sertifikāts izglītības un skolu un/vai veselības un klīniskās psiholoģijas jomā;
 • reģistrēts psihologu reģistrā;
 • spēja būt elastīgam un reaģēt uz izglītības iestādes izglītojamo vajadzībām;
 • prasme organizēt un patstāvīgi plānot savu darbu, uzņemties atbildību;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas prasmes un spēja uzturēt konstruktīvas sadarbības attiecības;
 • zināšanas un izpratne par izglītības sistēmu;
 • valsts valodas zināšanas augstākā līmenī;

Piedāvājums

 • pilna slodze uz nenoteiktu laiku;
 • radošs, atsaucīgs kolektīvs;
 • labiekārtota, mūsdienīga darba vide;
 • veselības apdrošināšana
 • mēnešalga  no 1600 euro par slodzi.

Pieteikuma dokumenti

 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikumu iesniegšana

 • Akmeņu iela 1, Jelgavā, LV-3004
 • 4vsk.jelgava.lv
 • tālrunis  uzziņām: 63029555