11 °C, 4.8 m/s, 91.9 %

Statistika

Statistika

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 25.09.-01.10.2023.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI
Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk. 232
No Valsts policijas
14
No Operatīvās vadības nodaļas Videonovērošanas
39
Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirknim
 3
Ģimenes un kaimiņu konflikti 2
Konflikti izraisīti alkohola reibumā 2
Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē
Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā/kautiņiem 69
Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru 6
Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana 58
Citi izsaukumi 84
AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDES DIENVIDZEMGALES IECIRKNĪ
5
LĒMUMI PAR PROCESA UZSĀKŠANU, t.sk: 38
nepilngadīgām personām 4
LĒMUMI PAR STĀVĒŠANAS UN APSTĀŠANAS PĀRKĀPUMIEM
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)
103
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS
1
MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits
55
REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI 4
IESNIEGUMI
Saņemti no fiziskām personām 19
Saņemti no juridiskām personām 16