2.5 °C, 2.7 m/s, 92.7 %

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem Rehabilitācijas nodaļā

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldePar mumsSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem Rehabilitācijas nodaļā
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem Rehabilitācijas nodaļā

Galvenie amata pienākumi:
1. informēt un konsultēt ģimenes, kuras audzina bērnus ar funkcionālajiem
traucējumiem (turpmāk – ģimenes ar bērniem) par viņu tiesībām uz sociālajiem
pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
2. veikt sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, identificēt ģimenes problēmas, izvērtēt
sociālo situāciju;
3. vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
4. apzināt un piesaistīt vajadzībām atbilstošus resursus, veicinot ģimeņu ar bērniem
līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā;
5. sniegt profesionālu un kvalitatīvu atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
6. plānot, organizēt un nodrošināt sociālos pakalpojumus atbilstoši vajadzībām;
7. veidot starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību;
8. strādāt ar Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas
lietojumprogrammu (SOPA).

Prasības pretendentiem:
1. pirmā vai otrā cikla augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā
darbā;
2. C līmeņa 1.pakāpes valsts valodas prasme;
3. labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām.
4. vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm, kuras audzina bērnus ar
funkcionāliem traucējumiem;
5. prasme strādāt patstāvīgi un komandā;
6. labas komunikācijas, sadarbības un argumentācijas prasmes;
7. prasme plānot un organizēt savu darbu.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Motivēts pieteikums.
2. Profesionālās darbības apraksts (CV).
3. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
Mēnešalga – 1070,00 EUR (amats klasificēts 43.1.saimes VA līmenī; 9.mēnešalgas grupa)
Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika
Adrese – Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001
Pieteikšanās termiņš – 2024.gada 31.janvāris
Pieteikumu sūtīt uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv ar norādi “Pieteikums sociālā darbinieka
amata konkursam”.
Tālrunis uzziņām 63048917; 25721995
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei
atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks
glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.
Informācija par personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā
“Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – “Personas datu apstrādes
paziņojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personāla atlases procesa dalībniekiem
(pretendentiem)”.