Rekvizīti

Jelgavas pašvaldības iestāde

“Jelgavas izglītības pārvalde”
Juridiskā adrese – Svētes iela 22,
LV - 3001
Preču/pakalpojuma saņēmējs:
Jelgavas pilsētas pašvaldības
interešu izglītības iestāde “Jelgavas bērnu un jauniešu centrs ,,Junda,,”
Jelgava, Pasta iela 32, LV-3001
Reģ.Nr.90000074738
Kods UNLALV2X
AS SEB Banka LV07UNLA0008014130203