"Jundas" jaunieši Horvātijā māca «Cūku driķos»

Bērnu un jauniešu centra «Junda» pulciņa «Jauniešu klubs» pieci aktīvisti atgriezušies no jauniešu apmaiņas projekta pasākumiem Horvātijā, kur viņi cittautiešus – horvātus, poļus un turkus – iepazīstināja ar latviešu kultūru un savu vecvecāku un vecāku bērnības spēlēm, rotaļām, kā arī mācīja tās jauniegūtajiem draugiem.

Jelgavas jaunieši astoņas dienas pavadīja Horvātijas pilsētā Fažanā, kur notika starptautiskā jauniešu apmaiņa «Preservation of Culture Heritage Through Old Sport Games», kurā piedalījās arī jaunieši no Horvātijas, Polijas un Turcijas, informē «Jundas» direktores vietniece Zane Leikuma.

Tas bija programmas «Jaunatne darbībā» atbalstīts projekts, kura laikā jaunieši iepazina cits cita kultūru, izzināja senās sporta spēles, kuras spēlēja viņu vecvecāki, dalījās pieredzē par jauniešu brīvā laika pavadīšanu savā valstī un iepazina Eiropas iespējas, sazinoties gan savā, gan citās valodās.

Lai sagatavotos braucienam, Jelgavas jaunieši rūpīgi pildīja mājas darbu – sarunās ar saviem vecvecākiem un vecākiem izzināja, kā viņi bērnībā pavadīja brīvo laiku, kādas spēles un sporta spēles spēlēja. No tām dažas viņi izvēlējās iemācīt arī saviem jauniegūtajiem draugiem. Piemēram, viņi turkiem, poļiem un horvātiem mācīja «Cūku driķos», «Pēdējais pāris šķiras», «Krakovjaku» un citas spēles.

Projekta dalībnieki atzīst, ka braucienam bijuši vairāki ieguvumi: uzlabojuši savas angļu valodas zināšanas, uzzinājuši daudz vairāk par vecvecāku bērnību, ieguvuši jaunus draugus, iepazinuši cittautu kultūru.

Vairāk informācijas par programmu «Jaunatne darbībā»: Jauniešu apmaiņas projekti