Noderīgi

nelaimes_gadijumi_tel.jpg

 

Kā parūpēties par ugunsdrošību savās mājās?

Kā parūpēties par ugunsdrošību privātmājās?

Drošība apkures sezonā

Avots: https://www.vugd.gov.lv/

KUR ZVANĪT ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ?

Ugunsgrēks, meža ugunsgrēks
Par ugunsgrēku nekavējoties paziņojiet zvanot pa tālruni 112 
Ķīmiskās avārijas 
Bīstamo ķīmisko vielu noplūdes gadījumos vai gadījumos, kad transporta avāriju rezultātā vidē nonāk ķīmiskās vielas 112
Propāna butāna (balonu gāze) noplūdes gadījumā zvanīt 112 
Avārijas dienesta tālrunis dabasgāzes noplūdes gadījumā

112

114 

Plūdi 
Tehnogēna rakstura avārijas situācijas gadījumā (piem., HES, dambju, polderu sabrukums u.c.) 112 
Jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī pašvaldību, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu savlaicīgu palīdzību

112

8787

 Atrasts sprādzienbīstams priekšmets vai informācija par terora draudiem 
Paziņojums par atrastu sprādzienbīstamu priekšmetu vai informācija par terora draudiem

112

110

Dzīvnieku masveida saslimšana  
Zvanīt praktizējošajam veterinārārstam

8787

112

Negadījums vai incidents ar radioaktīvajām vielām  
Jāziņo Vides valsts dienesta Radiācijas drošības centram, Operatīvās brīdināšanas grupai (24 h diennaktī)

112

8787

(+371)67084306

(+371)67084307 (+371)26565626

 Saindēšanās un bīstamas infekcijas slimības 
Sazinieties ar savu ģimenes ārstu vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

113

(+371)67042473

Augu saslimšanas un kaitēkļu invāzijas 
Zvanīt Valsts augu aizsardzības dienestam

(+371)63022541

(+371)26388265

(+371)63022519

(+371)26160581

 

 

Jelgavas iedzīvotāju sūdzību un ierosinājumu pieņemšanas bezmaksas tālrunis 8787

 

Par problēmām saistībā ar infrastruktūras elementu ekspluatāciju zvanīt uz JPOIC bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787:

 

  • ielu un ietvju stāvoklis (bedres, iesēdumi, putekļainība, slīdamību u.c.);
  • ceļa zīmes; ielu plāksnītes
  • luksofori;
  • ielu apgaismojums;
  • meži, koki un krūmi;
  • hidrotehniskās būves (grāvji, caurtekas, ūdens krātuves un sūknētavas, akas);
  • klaiņojošie dzīvnieki;
  • parki un zaļās zonas; rotaļu un basketbola laukumi;
  • autobusu pieturas; soliņi un atkritumu urnas.
CITA NODERĪGA INFORMĀCIJA
Jelgavas ūdens: ūdens vada un kanalizācijas līdz mājas teritorijai

(+371)63021091

(+371)63028982

Fortum avārijas dienests (+371)63024721
Māju apsaimniekotāji: NīP; Nebruk; RimidalLV

(+371)63020000

(+371)63081546

(+371)63024513

Jelgavas pašvaldības policija (+371)63028550