Statistika

Kontaktu centra sistēmā apstrādāto pieteikumu skaits 2022. gadā

 

Mēnesis Pieteikumu skaits
Janvāris 1050 
Februāris 884 
Marts 1320
Aprīlis 1033 
Maijs 1015
Jūnijs  1103 
Jūlijs 917
Augusts  832
Septembris  
Oktobris  
Novembris  
Decembris  

 

Reģistrēto pieteikumu dinamika no 2011. gada līdz 2021. gadam 

 

Gads Pieteikumu skaits
2021 11188

2020

10917
2019 10619
2018 12976
2017 13088
2016 12524
2015 10640
2014 9166
2013 7431
2012 5206
2011 3628