Statistika

Kontaktu centra sistēmā apstrādāto pieteikumu skaits 2023. gadā

 

Mēnesis Pieteikumu skaits
Janvāris  
Februāris  
Marts  
Aprīlis  
Maijs  
Jūnijs   
Jūlijs  
Augusts  
Septembris  
Oktobris  
Novembris  
Decembris  

 

Reģistrēto pieteikumu dinamika no 2011. gada līdz 2022. gadam 

 

Gads Pieteikumu skaits

2022

11390

2021

11188

2020

10917
2019 10619
2018 12976
2017 13088
2016 12524
2015 10640
2014 9166
2013 7431
2012 5206
2011 3628