Kontakti

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas kontakttālruņi

 

Vārds Uzvārds

Amats

E-pasts

tālruņa numurs

Dežūrdaļa

Operatīvās vadības nodaļa

ovn@policija.jelgava.lv

8550

 Dežuranti

Medicīniskā atskurbtuve

 

63048956

Viktors Vanags

Priekšnieks

viktors.vanags@policija.jelgava.lv

63025615

Andris Lakstīgala

Priekšnieka vietnieks

andris.lakstigala@policija.jelgava.lv

63048958

Dzintars Skuja

Priekšnieka vietnieks

dzintars.skuja@policija.jelgava.lv

63048943

Sandra Matulēna

Sabiedrisko attiecību speciāliste

sandra.matulena@policija.jelgava.lv

63048952

Daina Lisovska

Sekretariāta vecākā lietvede

daina.lisovska@policija.jelgava.lv

63048942

Daila Skudra

Personāla vadītāja

 Daila.Skudra@policija.jelgava.lv

63022251

Santa Krauze-Šimkevica

Administratīvā procesa un iesniegumu izskatīšanas grupas vecākais inspektors

santa.krauze@policija.jelgava.lv

63048941

Vera Velve

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākais inspektors

vera.velve@policija.jelgava.lv

63048935

Inga Stepane

Satiksmes uzraudzības nodaļas priekšniece

inga.stepane@policija.jelgava.lv

63048945

Māris Velve

Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks

maris.velve@policija.jelgava.lv

63048950

 

Ivo Omiks

Sabiedriskās kārtības  nodaļas priekšnieks

ivo.omiks@policija.jelgava.lv

63048937

Vilnis Auza

Medicīniskās atskurbtuves nodaļas priekšnieks

vilnis.auza@policija.jelgava.lv

63048948

Valdis Skadiņš

Operatīvās vadības nodaļas priekšnieks

valdis.skadins@policija.jelgava.lv

63048951

Gundars Nordmanis

Iekšējās drošības vecākais inspektors

gundars.nordmanis@policija.jelgava.lv

63048955

Mairita Rozīte

Finanšu vadības grupas galvenais grāmatvedis

mairita.rozite@policija.jelgava.lv

63022276

Aira Dimpere

Juriste

aira.dimpere@policija.jelgava.lv

63048944

Sergejs Sīlis

Datorsistēmu tehniķis

sergejs.silis@policija.jelgava.lv

63048940

Valdis Mežots

Datortorsistēmu un datortīkla administrators

valdis.mezots@policija.jelgava.lv

63048940

 

 

Uzticības tālrunis:  63011100

Dežūrdaļas E-pasts  ovn@policija.jelgava.lv

Sekretariāta E-pasts  policija@policija.jelgava.lv

E-pasts CV nosūtīšanai  personals@policija.jelgava.lv