11.6 °C, 2.5 m/s, 84.8 %

Par Jundu

Par Jundu

Iestādes darbības pamatprincipi jeb iestādes filozofija ir:

  • iespēju dažādība – katru gadu tiek atrastas jaunas idejas, ar ko pārsteigt, iepriecināt un piesaistīt audzēkņus
  • labestīga, atbalstoša, radoša, estētiska vide spēj audzēkņos atraisīt savu talantu, prasmju izkopšanu
  • talantu un spēju attīstīšana
  • tradīcijas un novitātes – ar gudrību turamies pie latviešu tautas tradīcijām un spējam iet līdzi laikam
  • pieejamība ikvienam Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajam audzēknim bezmaksas interešu izglītības programmas apmeklējums
  • darbs ar jaunatni – interešu izglītības programmās, iestādes aktivitātēs tiek iesaistīta jaunatne
  • patriotiskā audzināšana – ar to mēs saprotam iestādes, Jelgavas un Latvijas cienīšanu
  • bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrēšana brīvā laika aktivitātēs, piedāvājot gan speciāli veidotas interešu izglītības programmas, gan izvēloties programmas pēc prasmēm, iemaņām un vēlmēm, gan dalību iestādes aktivitātēs
  • kustība – visa mūsu centra darbība ir pilnīgi pretēja „pietelevizora” un „piedatora” dzīvei, tāpēc audzēkņiem tiek piedāvāta nemitīgā kustība iestādē (pasākumi, aktivitātes), dzīvojot ar vārdiem sirdī

JUNDĪ SEVI UN PASAULI !