5 °C, 4.4 m/s, 51.6 %

Administrācija

Administrācija

Direktore

Ilze Jaunzeme (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)
Tālrunis: 63022161, 63022166
E-pasts: ilze.jaunzeme@izglitiba.jelgava.lv

Direktores vietnieks izglītības jomā

Māris Kalniņš (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)
Tālrunis: 63022167, 63022166
E-pasts: maris.kalnins@izglitiba.jelgava.lv

 

Direktores vietniece izglītības jomā

Linda Spalva (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)
Tālrunis: 63022168, 63022166
E-pasts: linda.spalva@izglitiba.jelgava.lv

 

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Irina Deičmane (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)
Tālrunis: 63022162, 63022166
E-pasts: irina.deicmane@izglitiba.jelgava.lv

 

Izglītības metodiķe

Agija Ērgle (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)
Tālrunis: 63022169, 63022166
E-pasts: agija.ergle@izglitiba.jelgava.lv

 

Struktūrvienības “Lediņi” vadītāja

(Struktūrvienība “Lediņi”, Lediņu ceļš 1, Jelgava)

Nadežda Lukina (pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta)
Tālrunis: 63058155, 26448086
E-pasts: nadezda.lukina@izglitiba.jelgava.lv