Rekvizīti

Jelgavas pilsētas pašvaldības policija


Reģ.Nr.90000031705

Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001