Par iestādi

Sports Jelgavā

Jelgavā ir radītas plašas iespējas nodarboties ar sportu gan profesionālā, gan amatieru līmenī. Ņemot vērā attīstīto infrastruktūru un dalībnieku skaitu sporta klubos, pilsēta ir uzskatāma par Zemgales sporta attīstības centru.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs" (SSC) ir Jelgavas pilsētas domes izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldības kompetenci sporta jomā.

 

"Sporta servisa centra" darbība

1_jsc-mazs.jpg

Izstrādājot sporta dzīves jeb politikas vadlīnijas reģionālā un vietējā līmenī, sports kā sociālās un kultūras attīstības aspekts jāsaista ar izglītību, veselību, sociālo aprūpi, dabas aizsardzību, mākslu un brīvā laika izmantošanu. Mūsdienīgas sporta būves  un tajās  notiekošie sporta pasākumi piesaista iedzīvotājus, rosinot vēlēšanos arī pašiem iesaistīties sporta nodarbībās. Sporta servisa centrs sadarbībā ar citām sporta institūcijām Jelgavas pilsētā organizē gan vietēja un valsts mēroga, gan starptautiskas nozīmessporta pasākumus.  

 

Šobrīd Jelgavā darbojas 56 sporta organizācijas, kas apvieno dažāda vecuma, dzimuma un tautību iedzīvotāju grupas. Veicinot veselīgu dzīves veidu, racionālu brīvā laika izmantošanu, iedzīvotājiem ir iespēja nodarboties ar sev piemērotām fiziskām aktivitātēm dažādos sporta veidos. Jaunākie sportot gribētāji var sevi apliecināt trīs Jelgavas sporta skolās.

 

Par modernu un iecienītu brīvā laika pavadīšanas veidu jauniešu vidū kļuvis ekstrēmais sports. Vasarā interesenti Jelgavas ledus halles skeitparkā var izmēģināt savas prasmes skeitbordā, velotriālā un tamlīdzīgās aktivitātēs. Ir augusi interese arī par ekstrēmo tūrismu. Bieži pilsētas svētkos noris dažādu sporta veidu paraugdemonstrējumi sporta speciālistu vadībā, kā arī kāpšana pa mākslīgo klinšu sienu, triāla un citu sporta veidu paraugdemonstrējumi. 

 

Īpaši nozīmīgas ir skolu sacensības daudzveidīgos sporta veidos. To mērķis ir veicināt sporta attīstību pilsētas mācību iestādēs, audzēkņu vispusīgu attīstību un sagatavošanu darbam tuvākā nākotnē, sekmēt kvalitatīvu sporta standartu apguvi un palīdzēt atrast talantīgākos audzēkņus sporta rezervju gatavošanai. Sacensības notiek skolu un citu organizāciju sporta bāzēs visu mācību gadu pēc apstiprināta kalendārā plāna. Ārpusskolas interešu izglītībā bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas iespējas apliecināt sevi vairākās sporta iestādēs, klubos, biedrībās.

 

Lai veiksmīgi iesaistītu bērnus un jauniešus sporta aktivitātēs un nodrošinātu to nepārtrauktību, SSC organizē dažāda veida sacensības, piemēram, "Lielo balvu" pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, ielu basketbola turnīrus,  galda spēļu turnīrus, stafešu skrējienu pilsētas ielās, ģimeņu un pirmsskolas vecuma bērnu sporta svētkus "Heijā, heijā, pulkā nāc!" un citus pasākumus.

 

Jelgavnieki pamatoti var lepoties ar sportiskiem panākumiem dažādos sporta veidos. Katra mēneša labākie sportisti Jelgavas pašvaldībā tiek apbalvoti ar piemiņas un pateicības balvām. Gada sporta sasniegumu izvērtēšana tradicionāli noslēdzas vērienīgā pilsētas mēroga pasākumā "Sporta laureāts", kurā apbalvo attiecīgā gada izcilākos pilsētas sportistus, trenerus, sporta skolotājus, sporta organizatorus un sporta veterānus. Kopumā vairāk nekā 300 pilsētas sportistu jau šobrīd ir pārstāvējuši Jelgavu augsta līmeņa starptautiskās sacensībās un piedalījušies pasaules un Eiropas čempionātos, izcīnot augstas vietas. Šī pozitīvā tendence turpina augt.

 

Pilsētnieku iecienīti sporta pasākumi ir strītbola čempionāts, pilsētas tautas sporta sacensības tūrismā, makšķerēšanā, biljardā, galda tenisā, orientēšanās sportā, tāpat arī vietējie čempionāti volejbolā, basketbolā, futbolā, vieglatlētikā kā arī virkne citu sporta pasākumu. Arvien populārāka kļūst skriešana un tādi pasākumi kā skrējiens novembrī par godu Latvijas Republikas Prolamēšanas dienai un gada izskaņā.

 

SSC ir izdevis vairākas informatīvi izglītojošas grāmatas par dažādu sporta veidu tradīcijām un to attīstību Jelgavā (vieglatlētika, peldēšana, smaiļošana, basketbols, ziemas sporta veidu tradīcijas Jelgavā).

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta skolas

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) 

2_jbjss.png

  • BJSS dibināta 1954. gada 1. oktobrī. Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas deviņos sporta veidos: airēšanā, basketbolā, BMX, džudo, futbolā, mākslas vingrošanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, šahā un vieglatlētikā.
  • Skola ar kvalitatīvu mācību treniņu procesu nodrošina iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītību atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas prasībām. Skola nodrošina veselu, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītu personību veidošanu, kas motivētas aktīvam dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi. 

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola (JSPS)

3_peld.png

  • Skola dibināta 1967. gada 1. septembrī. Mācību treniņu procesu JSPS organizē LLU Sporta nama bāzē Raiņa ielā 1, Jelgavā. JSPS darbojas interešu izglītības peldētapmācības grupas un profesionālās ievirzes grupas.
  • Ar augstiem sasniegumiem ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā līmenī atzīmējami gan audzēkņi, gan treneri.

JSPS pašnovērtējuma ziņojums

 

Jelgavas Ledus sporta skola (JLSS)  

4_jlss.jpg

  • JLSS dibināta 2008. gada 28. augustā. Skolas darbības pamatmērķi ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski un garīgi emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīves veidam un kas apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanas procesā. 
  • JLSS var apgūt šādas iemaņas un prasmes: daiļslidošanas tehnikas elementus; daiļslidošanas kombinācijas un programmas;  hokeja tehnikas elementus (slidošana, metieni, ripas kontrole, piespēles, spēka paņēmieni); hokeja spēlētāju individuālās, grupas un komandas taktisku uzbrukumā un aizsardzībā;  sacensību pieredzi valsts un starptautiskās sacensībās. 

JPPI "Sporta servisa centrs"

Direktors: Juris Kaminskis
Direktora vietniece sporta darbā: Maija Actiņa
Personāla vadītāja: Elita Trukšāne

 

Juridiskā adrese: Raiņa iela 6, Jelgava, LV–3001

Biroja adrese: Uzvaras iela 8 (2. stāvs), Jelgava, LV–3001

 

Tālrunis: 63027504, 63085300; fakss: 63027503

E-pasts: sports@sports.jelgava.lv

 

 

Jelgavas sporta halle

Saimniecības vadītājs: Edgars Ludzītis

Adrese: Mātera iela 44a, Jelgava, LV–3001

Tālrunis: 63045961

e-pasts: edgars.ludzitis@sports.jelgava.lv