Kontakti

Rekvizīti

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs"    

Reģistrācijas numurs: 90001167128

 

Juridiskā adrese: Raiņa iela 6, Jelgava, LV–3001

 

Pasta adrese: Uzvaras iela 8, Jelgava, LV–3001     

                         

Norēķini: AS SEB banka, kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts: LV44UNLA0008010130809 

 

 

Darba laiks

 

Pirmdiena: 8:00–12:00 un 13:00–19:00

Otrdiena: 8:00–12:00 un 13:00–17:00
Trešdiena: 8:00–12:00 un 13:00–17:00
Ceturtdiena: 8:00–12:00 un 13:00–17:00
Piektdiena: 8:00–12:00 un 12:30–14:30

 

Amatpersonu pieņemšanas laiki

 

Direktors un direktora vietniece jautājumos, kuru izskatīšana pilnībā vai kādā tā daļā ietilpst iestādes kompetencē, apmeklētājus pieņem reizi mēnesī – katra mēneša pirmajā pirmdienā no pulksten 15:00 līdz 19:00. Vizīti iepriekš vēlams saskaņot, sazinoties pa tālruni vai e-pastu.

Vadība

Darbinieki