Rekvizīti

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs”            

Juridiskā adrese: Raiņa iela 6, Jelgava, LV 3001

Reģ.Nr. 90001167128

PVN Reģ.Nr. LV90001167128                                      

AS SEB banka, kods UNLALV2X008

Norēķinu konts: LV44UNLA0008010130809              

Ziedojumu konts: LV97UNLA0008000142250