Demontē tiltu pār Svētes upi Būriņu ceļā

08.06.2019.

Līdz 30. jūlijam ir aizliegta autotransporta satiksme Būriņu ceļa posmā no Vītolu ceļa līdz Bāra ceļam, jo sākta tilta pār Svētes upi Būriņu ceļā demontāža, kura vietā tiks būvēts jauns dzelzsbetona tilts. Gājēji un velobraucēji minēto posmu var šķērsot pa speciāli izveidotu uzbērumu blakus tiltam.

Savu laiku nokalpojušā tilta demontāža pār Svēti Būriņu ceļā ir viens no projekta “Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta” paredzētajiem pasākumiem. Pagājušajā nedēļā uzņēmums “Būvinženieris” izveidojis uzbērumu blakus tiltam, lai pa to šķērsot upi varētu kājāmgājēji un velobraucēji, taču autotransporta kustība ir slēgta. Šobrīd ir demontētas tilta sijas, klājs un margas, bet drīzumā tiks demontēti arī tilta balsti un sākta jaunā tilta būvniecība.

 

img3224.jpg

 

Svētes upē šajā vietā tiks uzlabota arī caurplūde un nostiprināti krasti ar tērauda rievsienām zemtilta daļā, ar konusu nostiprinājumu un laukameņu krāvumu. Tilta pieejas gan labajā, gan kreisajā krastā tiks asfaltētas un izbūvēts grants segums ielas turpinājumā – 22,5 m kreisajā krastā un 40 m labajā krastā. Tiltam un tā pieejām abās pusēs uzstādīs tērauda drošības barjeras.

 

Vecā tilta vietā tiks uzbūvēts jauns tilts pār Svēti, lai upē mazinātu ledus sastrēgumus un uzlabotu upes caurplūdi tilta vietā. Pašvaldības uzņēmums “Pilsētsaimniecība” jau iepriekš tehniskajā apsekošanā secināja, ka esošais koka tilts ir bojāts, tajā konstatētas plaisas, novērota trupe, atsevišķi elementi ir sabrukuši, kā arī fiksēta tilta balstu sēšanās. Tāpēc racionālāk ir būvēt jaunu tiltu – esošā koka tilta vietā tiks būvēts tilts ar laiduma konstrukciju no saspriegtas vienlaidus monolītā dzelzsbetona plātnes, kas nodrošinās lielāku nestspēju nekā vecais tilts.

 

img_3222_galvena.jpg

 

Lai mazinātu intensīvu nokrišņu izraisītu aplūšanas risku Svētes upei piegulošajās teritorijās Būriņu ceļā un Sniega ielā, Jelgavas pašvaldība šobrīd īsteno divus projektus “Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta” un “Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās”, kas paredz virkni darbu.

 

img3230.jpg

 

Šobrīd jau tiek atjaunota novadgrāvju sistēma minētajā teritorijā, Būriņu ceļā pār Svētes upi drīzumā tiks uzsākta jauna tilta būvniecība, tāpat projekta gaitā Vītolu ceļā paredzēts tilta pār Svēti vietā izbūvēt caurteku regulatoru un veidot ceļa uzbērumu, bet applūstošajās pļavās Svētes krastā tiks ierīkota atpūtas zona – celiņu tīkls ar koka laipām, pa kurām varēs pārvietoties arī palu laikā.

 

img3227.jpg

 

Sakarā ar projektos paredzētajiem darbiem līdz jūnija beigām ir ierobežota satiksme Miezītes ceļa posmā no Sniega ielas līdz Vītolu ceļam, no 6. jūnija līdz 31. jūlijam – Sniega ielas posmā no Dambja ielas līdz Miezītes ceļam, bet no 8. jūnija līdz 31. jūlijam – Līgas ielas posmā no Sniega ielas līdz Bebru ceļam.

 

Gājējiem un velobraucējiem pārvietošanās ir nodrošināta pa uzbērumu blakus tiltam.

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota 

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies