Kontakti

Rekvizīti

Valsts nodevas konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 AS "SEB banka"

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 AS "Swedbanka"

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 AS "Citadele banka"

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 AS "Luminor Bank"

 

Darba laiki

Apmeklētāju pieņemšana:

 

Pirmdiena 13.00-19.00

Otrdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Trešdiena 9.00-12.00

Ceturtdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Piektdiena 9.00-12.00

Vadība

Darbinieki