Kontakti

Rekvizīti

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"
Juridiskā adrese: Svētes iela 22, LV - 3001
Preču/pakalpojuma saņēmējs: Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde "Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda"", Jelgava, Pasta iela 32, LV-3001
Reģ.Nr.: 90000074738
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts:  LV07UNLA0008014130203