Kontakti

Rekvizīti

Jelgavas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"
Juridiskā adrese: Svētes iela 22, LV - 3001


Preču/pakalpojuma saņēmējs:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde

"Jaunrades nams "Junda""

Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001
Reģ.Nr.: 90000074738
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts:  LV07UNLA0008014130203