Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts
Komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku, iesniedz nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plānu saskaņošanai. Pašvaldības pilnvarotā persona izskata un saskaņo, vai atsaka saskaņošanu uz nekustamā īpašuma apgrūtinājumu plāna.

 

Pakalpojuma saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.
Komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks, vai nodarbina vismaz vienu mērnieku.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš
30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi
Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas
Iesniegums par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošanu (Veidlapa 4-8 vai elektroniski aizpildāma E-veidlapa 4-8).

 

Pieprasīšanas kanāli
Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;
Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli
Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;
Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem
Pakalpojuma pieprasīšana.
Iesniedzējam jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums (Veidlapa 4-8 vai elektroniski aizpildāma E-veidlapa 4-8). Iesniegumam jāpievieno nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna izdruka.
Dokumenti jāiesniedz klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.

 

Iesnieguma izskatīšana.
Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldības pilnvarotā persona izskata un saskaņo apgrūtinājumus, izdarot attiecīgu atzīmi uz apgrūtinājumu plāna vai informācijas par apgrūtinājumiem. Ja, izskatot dokumentu, tajā konstatēta neatbilstība normatīvo aktu prasībām, saskaņošana tiek atteikta, izdarot atzīmi uz nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna, norādot nesaskaņošanas iemeslus.

 

Pakalpojuma saņemšana.
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plānu oriģinālus ar atzīmi par saskaņošanu vai nesaskaņošanu izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu
Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (stājas spēkā 27.01.2012.);

 

Pārsūdzības iespējas
Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu
Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005576.
e-pasts: dome@dome.jelgava.lv