-4.4 °C, 0.9 m/s, 92.6 %

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videNekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde.

Pakalpojuma īss apraksts
Komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku, iesniedz nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plānu saskaņošanai. Pašvaldības pilnvarotā persona izskata un saskaņo, vai atsaka nekustamā īpašuma apgrūtinājumu plāna saskaņošanu.

Pakalpojuma saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.
Komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks, vai nodarbina vismaz vienu mērnieku.

Pakalpojuma izpildes termiņš
30 dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi
Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas
Iesniegums par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošanu (E-veidlapa 4-8).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-pasts: info@jelgava.lv

e-adrese

Saņemšanas kanāli

Uz e-pasta adresi, atbilstoši iesniegumā minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem
Pakalpojuma pieprasīšana.
Iesniedzējam elektroniski jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums (E-veidlapa 4-8), jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un tas jānosūta uz e-pastu info@jelgava.lv. Iesniegumam jāpievieno nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāns digitālā vektordatu formā DGN datņu formātā.

Iesnieguma izskatīšana.
Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldības pilnvarotā persona izskata un saskaņo apgrūtinājumus, un paraksta ar elektronisko parakstu. Ja, izskatot dokumentu, tajā konstatēta neatbilstība normatīvo aktu prasībām, saskaņošana tiek atteikta, par atteikuma iemesliem informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojuma saņemšana.

Elektroniski parakstīts nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāns tiek nosūtīts uz iesniedzēja iesniegumā norādīto e-pastu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu
Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (stājas spēkā 27.01.2012.);

Pārsūdzības iespējas
Nav.

Uzziņas par pakalpojumu
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005564.
e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 23.02.2023.