Alkohola ietekmes pārbaude

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Alkohola ietekmes pārbaude.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona, Publisko tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Likumā noteiktajā kārtībā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Maksas pakalpojums - 15.65 euro par 1 pārbaudi.

Apmaksa jāveic saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Rekvizīti: "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", reģistrācijas Nr.90000031705, kods UNLALV2X, konts: LV09UNLA0008010130566, AS "SEB banka".

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava;

Darba laiks: visu diennakti 24/7.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava;

Darba laiks: visu diennakti 24/7.   

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek sniegts pēc pakalpojuma apmaksas.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) "Administratīvās atbildības likums" (01.07.2020.);

2) Iesnieguma likums (01.01.2008.);

3) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

4) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

5) Likums "Par policiju" (04.06.1991.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 "Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"

7) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr. 17-21 "Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava.

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv.